กิจกรรมทางเลือก

  • July,12 2012 | 0 comments

     

    หลายครั้งที่พ่อแม่อยากให้ลูกเลิกเล่นเกมแล้วไปหา "อย่างอื่น" ทำแทน ปัญหาคือ ไอ้อย่างอื่นมันมีอะไรบ้าง พ่อแม่ก็จนปัญญา เด็กก็ไม่อยากทำอะไรที่นอกเหนือจากการเล่นเกม สิ่งที่จะดึงเด็กออกจากเกมได้มันต้องมีการแข่งขัน ใช้ความไว...