ประกวดขับร้อง บทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน ชิงถ้วยพระราชทาน