ประกวดคลิปสั้น หรือประกวดหนังสั้น สะท้อนปัญหาสังคมไทยกับภัยในโลกอินเทอร์เน็ต