พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราช SiTEC