เด็กเชียงใหม่ติดเกมออนไลน์ แถมแต่งชุดนักเรียนออกเที่ยว