โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”