พ.ย.8

แบบทดสอบการติดเกม

เริ่มต้นจากการไปฟังคุณหมอชาญวิทย์และคณะที่เมืองทองฯ  ได้นำกลับมาใช้ในโรงเรียน  นำมาเผยแพร่ทั้งผู้ปกครอง  นักเรียน  และครู

มีการติดต่อขอเอกสารเพิ่ม  ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี  ผู้ปกครองดีใจมาก  เพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะแก้ปัญหาลูกติดเกมอย่างไร

อย่างน้อยที่สุดก็ได้แนวทางคร่าวๆ   อยากให้เปิดอบรมให้ผู้ปกครองที่มีลูกติดเกมอีกค่ะ 

เราพบปัญหาเด็กหนีเรียนเพราะติดเกม หรือผลของการติดเกมบ่อยมาก พอแนะนำไปผู้ปกครองพอใจ แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แต่ก็ยังได้แนวทางบ้าง

ปัญหาที่พบ คือผู้ปกครองไม่มีเวลาให้บุตรหลาน ต้องต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจจึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งหมด

 ขณะนี้โรงเรียนกำลังดำเนินการให้นักเรียนทุกคนทดสอบการติดเกมจากแบบทดสอบในเวบไซค์นี้  โดยให้คุณครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ดูแลให้นักเรียนทำ

น่าชื่นชมคุณครูที่สอนคอมพิวเตอร์ด้วยที่ช่วยดำเนินการให้  โรงเรียนจะทำตามที่ได้รับคำแนะนำมา

ขอบคุณทุกท่านที่ดำเนินการเรื่องนี้ค่ะ

#1 ถึงครูเทียนพร ขอบพระคุณคุณครู

ถึงครูเทียนพร

ขอบพระคุณคุณครูทุกท่านมากๆ ค่ะ ที่ให้ความสำคัญในการดูแลและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง

ในส่วนของการจัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครอง ทางโครงการมีกำหนดการจัดกิจกรรมอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2556 ค่ะ
จะแจ้งรายละเอียดพร้อมกำหนดการอย่างเป็นทางการให้อาจารย์ทราบต่อไปนะคะ