พ.ย.13

นักเรียนทำแบบทดสอบการติดเกม

นักเรียนโรงเรียนเทพลีลาได้ทำแบบทดสอบการติดเกมแล้วค่ะ  วันนี้เห็นคุณครูให้นักเรียนทำ  จะส่งชื่อนักเรียนและชื่อที่ใช้ในการสมัครมาให้พร้อมทั้ง

เวลาที่ทำแบบทดสอบการติดเกมมาให้   คิดว่าคงหาไม่ยาก  ในเวลาเรียนคงไม่มีใครทำแบบทดสอบการติดเกมมากนัก

ขอรบกวนเจ้าหน้าที่โครงการฯช่วยประมวลผลให้ด้วยค่ะ   ตอนนี้บอกให้คุณครูไม่ต้องพิมพ์ผลมา

มีคุณครูลองพิมพ์ผลมา  ช้ามาก 1 คาบไม่เสร็จ 1 ห้อง  หากเจ้าหน้าที่โครงการประมวลผลแล้วส่งมาจะเร็วขึ้นไม่เสียเวลาในคาบเรียน

อีกประการหนึ่งที่จะเรียนให้ทราบ   โรงเรียนจะนำเสนอการทำแบบทดสอบนี้ให้กับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยค่ะ

นับว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกช่วยการแก้ปัญหานักเรียนค่ะ

ขอบคุณค่ะ