พ.ย.21

กรณีศึกษา อีกแล้ว!

ช่วงนี้กีฬาสีโรงเรียน  จะมีการซ้อมตอนเย็น  มีนักเรียน สมมุติชื่อ  ด.ช. ผอม  หนีการซ้อมถึงขั้นปีนกำแพง  ครูให้ฉายาว่า พระกระโดดกำแพง  พอจับได้ถามถึงสาเหตุที่ีหนี  ผอมตอบว่า  ไปเล่นเฟซ ครับ  แล้วผอมก็เป็นพระกระโดดกำแพงอีก 2-3 ครั้ง  ครูจับได้อีก  สงสัยจึงให้ทำแบบทดสอบการติดเกมส์  ผลคือ ไม่ติดเกมส์  คงต้องหาสาเหตุต่อไปว่า หนีเพราะอะไร ?