ธ.ค.1

รายละเอียดอบรมผู้ปกครองเด็กติดเกม

ได้รับfile ประชาสัมพันธ์การอบรมแล้วค่ะ  อยากได้ข้อมูลรายละเอียดการสมัคร  เริ่มสมัครได้เมื่อไร  หมดเขตรับสมัครได้เมื่อไร  สำหรับข้อมูลที่ส่ง e-mail มาให้จะนำไปประชาสัมพันธ์ต่อ  พอดีโรงเรียนจะประชุมผู้ปกครองรอบสองในวันที่ 12 ธันวาคมนี้  และมีการประชุมผู้ปกคองเครือข่ายวันที่ 15 ธันวาคมนี้  คิดว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือการบอกต่อกันสำหรับผู้ปกครองเด็กกลุ่มนี้  จะได้สามารถชักชวนโน้มน้าวเขาได้ด้วย   ขอบคุณมากค่ะที่แจ้งรายละเอียดการอบรมให้ทราบ

#1 เรียน

เรียน อาจารย์เทียนพร

ดิฉันส่งรายละเอียดโครงการอบรมผู้ปกครอง มีดังนี้ค่ะ

ขอเชิญ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองที่กำลังปวดหัวกับปัญหาลูกติดเกม

เข้าร่วมการอบรมในโครงการ

“เกมสมดุล ชีวิตสมดุล”
โครงการให้ความรู้และสร้างทักษะให้กับผู้ปกครอง
เพื่อปรับพฤติกรรมและลดปัญหาการติดเกมในเด็ก
รูปแบบการอบรม:

การฝึกอบรม จะจัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 7 สัปดาห์ เว้นสัปดาห์ที่มีวันหยุดราชการ และมีการนัดมาเพื่อทบทวนเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็ก 1 เดือนหลังการฝึกอบรมสิ้นสุดลง จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละ 2.5 ชม. (9.00-11.30 น.) และ (13.00-15.30 น.) มีเนื้อหาในการสอนทักษะการปรับแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก

วัน-เวลาอบรม:

รอบ 1 ทุกวันเสาร์ ของเดือน ก.พ. - เม.ย. 56 เวลา 9.00 - 11.30 น.

รอบ 2 ทุกวันเสาร์ ของเดือน ก.พ. - เม.ย. 56 เวลา 13.00 - 15.30 น.

สถานที่อบรม: ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ห้อง 7005 โรงพยาบาลศิริราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินดา โทร.02-419-4275, 085-843-0220

หรือที่ healthygamer@gmail.com

Download ใบสมัครกรอกรายละเอียดและส่งมาที่

เบอร์โทรสาร 02-4113843 หรือ

ทางไปรษณีย์ :พญ.พิชญา ตันธนวิกรัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 8)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม…รับจำนวนจำกัด

ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

และ กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ:

· การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการติดเกมในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รหัสโครงการ 534/2554(EC2)

· ผู้ปกครองที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเท่านั้นที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม