ก.ค.13

ขอข้อมูลเด็กเล็กติดเกมส์

ถึง คุณหมอ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล  ค่ะ

หนูเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่สี่ ค่ะ

ปีนี้หนูจะทำจุลนิพนธ์เรื่อง "รณรงค์ให้พ่อแม่เลี้ยงลูก (อายุระหว่าง 2-5ปี)โดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยี"

จึงอยากได้พวกข้อมูลของในการใช้เทคโนโลยี( ไอเพด,โทรทัศน์,คอมพิวเตอร์)ในเด็กวัยนี้ค่ะ  เพราะเรื่องการติดเกมส์ หรือการใช้เทคโนโลยีของเด็กเล็กมีวิจัย น้อยมาก ซึ่งหนูเห็นว่าเด็กเล็กนั้นสำคัญมากค่ะ เพราะเด็กที่ติดเทคโนโลยีจะไม่ได้พัฒนาการทางร่างกายหรือสมองสมควร 

จึงเรียนมาเพื่อพูดคุย หรือยผลวิจัย สถิติการใช้ ก็ได้ค่ะ 

ขอบคุณมา  ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ

Papaiir 

 

#1 สวัสดีค่ะ.. น้อง papaiir

สวัสดีค่ะ.. น้อง papaiir

ทางโครงการเรานั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่จะให้ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนี้นะคะ แต่เพียงแค่มีในเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ ดังนั้น ทางเราจึงขอรบกวนให้น้อง papaiir ทำหนังสือแจ้งความประสงค์เข้ามาก่อนนะคะ โดยอาจให้ทางอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู็้้้้ออกให้มายังที่นี่ได้เลยค่ะ แล้วทางเราจะสามารถเปิดเผยข้อมูลในฉบับสมบูรณ์ให้ค่ะ แต่หากน้อง papaiir ต้องการเพียงข้อมูลเบื้องต้น สามารถดูได้จากในเว็บไซต์ของเรานี้ก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ

นี่เป็นที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารค่ะ

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถ.พรานนก แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

และนี่คือช่องทางการติดต่ออีกทางหนึ่งค่ะ

โครงการเกมสมดุล...ชีวิตสมดุล (HealthyGamer)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2419-4275
โทรสาร 0-2411-3843

ขอบคุณและยินดีเป็นอย่างมากนะคะ

HealthyGamer