พ.ย.22

ชมภาพนี้แล้วจะรู้ว่า เด็กไทยติดเกมหนักขนาดไหน?

สังเกตให้ดีๆ ว่าขาเก้าอี้หายไปไหน?

อนิจจาเด็กไทย... อุทกภัยก็ฉุดไม่อยู่ :roll:

(ภาพประกอบจาก Dek-d.com)