ธ.ค.27

ตอบคำถามจากทางบ้าน : ถ้าติดเกมจนเริ่มใช้รุนแรงควรทำอย่างไร

มีผู้ปกครองทางบ้านท่านหนึ่งส่งคำถามมาถึงทีมงาน ทางเราเห็นว่าข้อมูลน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไป จึงขอยกคำตอบมาเผยแพร่ให้สมาชิกเว็บไซต์ได้อ่านกันนะคะ

จะทำอย่างไรดี ถ้าหลานติดเกมมากจนไม่ยอมไปเรียนพิเศษ และเริ่มใช้ความรุนแรง

พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กที่สืบเนื่องมาจากการเล่นเกมนั้นเป็นไปได้จากการซึมซับเอาเนื้อหาที่รุนแรงของเกม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมประจำวัน เด็กอาจไม่สามารถแยกแยะที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมระหว่างชีวิตในเกมและชีวิตจริงได้ การแก้ไขในเบื้องต้น ควรพูดคุยทำความเข้าใจ กำหนดกติกาในการเล่นเกมที่ชัดเจน หากิจกรรมทางเลือกสำหรับเด็กให้เด็กทำนอกเหนือจากการเล่นเกม โดยกิจกรรมนั้น ควรเป็นสิ่งที่เด็ก "สนใจ" ที่จะทำ มากกว่าบังคับให้เขาทำ

นอกจากนี้ การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สื่อสารต่อกันด้วยความเข้าใจและอดทน ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง และตัวเด็กเอง เพราะเด็กย่อมมองเห็นเกมเป็นเพื่อนสนิทที่เขาสามารถทำอะไรก็ได้ จะสนุกสนานอย่างไรก็ได้

การแยกเด็กออกจากเพื่อน อาจได้รับแรงต่อต้าน แต่หากเราสื่อสารด้วยพื้นฐานของความเข้าใจ มากกกว่าการตำหนิ และโทษเกมว่าเป็นต้นเหตุแห่งความเลวร้ายทั้งปวง ย่อมช่วยให้ทัศนคติของเด็กที่จะเข้ามาพูดคุย หรือทำความเข้าใจในสิ่งที่เราห่วงอยู่ได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พฤติกรรมก้าวร้าว อาจไม่ได้มาจากเกมทั้งหมด ยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถเป็นสาเหตุในการหล่อหลอมพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กได้ หากเด็กเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวจนไม่อาจควบคุมได้ ขอแนะนำให้พาเด็กไปพบกับผู้เชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา เพื่อค้นหาว่า สิ่งใดที่เป็นสาเหตุหลัก และจะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

สำหรับในเว็บไซต์ เรามีรายละเอียดในบทความต่างๆ ที่จะสามารถเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาจากการเล่นเกมมากเกินไป สามารถคลิกตามลิงก์ นี้ http://www.healthygamer.net/articles และ http://www.healthygamer.net/download สำหรับบทความที่น่าสนใจต่างๆได้ค่ะ

หรืออาจดูคลิปวิดีโอคำแนะนำในการดูแลเด็กที่มีปัญหาจากการเล่นเกมมากเกินไป
ได้จากลิงก์ http://www.healthygamer.net/video

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ผ่านกระดานสนทนา
ดังลิงก์ต่อไปนี้ค่ะ http://www.healthygamer.net/webboard/

ทีมงานเว็บไซต์ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นปัญหาครั้งนี้ได้ด้วยดีค่ะ,

ทีมงานเว็บไซต์ HealthyGamer.net