ธ.ค.17

ปัญหาเด็กติดเกม

 

พ่อและแม่หลายๆท่านจงฟังเอาไว้  ที่พวกท่านบอกว่าเด็กไทย(ลูก-หลานของคุณ) เอาแต่เล่นเกมไม่สนใจฟังในสิ่งที่พวกคุณสอน(บ่น)นั้น สาเหตุหลักๆแล้วเป็นเพราะพวกคุณหลายคนไม่สนใจความเป็นไปในชีวิตพวกเขาเลยต่างหาก แล้วพอถึงเวลาที่พวกเขาติดเกมส์(คอม)ขึ้นมาพวกคุณจะมาเรียกร้องอะไรในเมื่อพวกคุณไม่ได้สนใจเลย กรุณาสละเวลามาดูแลใส่ใจพวกเขาบ้างสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆไม่ใช่เงิน แต่เป็นเวลาที่พวกคุณจะสละมาอยู่ดูแลพวกเขาได้ต่างหาก 

#1 ทางทีมงานและตัวผมเห็นด้วยครับ

ทางทีมงานและตัวผมเห็นด้วยครับว่าการที่บางครอบครัวใช้การตำหนิและจับผิด จะยิ่งเป็นการผลักดันให้เด็กหันไปหาความสุขจากการเล่นเกม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยว่าหากพ่อแม่ไม่ได้ให้เวลาที่มีคุณภาพกับลูกอย่างเพียงพอจะทำให้ลูกหันไปติดเกมได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องมองในมุมมองของพ่อแม่ด้วย ซึ่งก็น่าเห็นใจว่าพ่อแม่ยุคนี้มี demand ในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ "ตัวช่วย" ในการเลี้ยงลูกเช่นที่เคยมีในสังคมในอดีต ได้แก่ ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา เพื่อนบ้าน วัด ชุมชน โรงเรียน ซึ่งล้วนแต่เข้มแข็งและประสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดีได้ล่มสลายไปแล้วในหลายชุมชน เด็กไทยยุคปัจจุบันเลยเหมือนรู้สึกเหมือนเคว้งคว้างในสูญญากาศ เติบโตมาอย่างไร้หลักยึด ขาดการกล่อมเกลาหล่อเลี้ยงให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะด้านจิตใจ ก็เลยเหนี่ยวรั้งอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิต เพื่อช่วยให้ตัวเองรู้สึกมีตัวตน มีพื้นที่ที่ตัวเองได้รับการยอมรับเชิดชู

ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจะเป็นเรื่องที่แย่ไปทั้งหมด เด็กหลายคนที่โตมากับเกม ชอบเล่นเกม ก็สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งได้หากเขามีสถาบันครอบครัวที่มั่นคง

ถึงเวลาที่พ่อแม่ต้องหยุดพิจารณา หันกลับมามองสิ่งที่ขาดหายไป ร่วมมือกันในรูปแบบของเครือข่ายผู้ปกครอง ฟื้นฟูสถาบันต่างๆในชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น อย่าหวังรอพึ่งรัฐเพราะคงจะไม่ทันการ และไม่มีใครที่เข้าใจครอบครัวของพวกเขาดีนอกจากคนในครอบครัวเองครับ