ธ.ค.27

รายชื่อรพ.ในกทม.และต่างจังหวัดที่มีบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

รายชื่อรพ.ในกทม.และต่างจังหวัดที่มีบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เนื่องจากปัจจุบันได้มีผู้ตระหนัก และให้ความสนใจในเรื่อง"ปัญหาเด็กติดเกม"เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง หรือครู อาจารย์ จึงทำให้มีผู้ปกครองให้ความสนใจในการที่จะพาบุตรหลานของท่านเข้าปรึกษาและตรวจรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กเป็นจำนวนมาก ทางโครงการเกมสมดุล...ชีวิตสมดุล จึงจัดหารายชื่อคลินิก โรงพยาบาลในกทม. และต่างจังหวัดที่ให้บริการตรวจจิตเวชเด็กและวัยรุ่นคลอบคุลมทั่วประเทศไทย ไว้ให้เพื่อความสะดวกของผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการสามารถเลือกใช้บริการที่ใกล้เคียงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือสามารถเดินทางได้สะดวก ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อโรงพยาบาลในกทม.และต่างจังหวัดที่มีบริการตรวจจิตเวชเด็กและวัยรุ่นครอบคลุมทั่วประเทศ

 

อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมวันที่ 19 ต.ค. 2561

พร้อม Infographic จากชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ได้ที่ link นี้นะคะ

 "รวบรวมรายชื่อสถานพยาบาลที่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น"

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2555)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (www.chulalongkornhospital.go.th) โทร.02-256-4000

โรงพยาบาลศิริราช (www.si.mahidol.ac.th/th) โทร. 0-2419-7422

โรงพยาบาลรามาธิบดี (ramaclinic.ra.mahidol.ac.th) โทร.0-2354-7308

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (www.hospital.tu.ac.th/home.htm) โทร. 0-2926-9999

โรงพยาบาลภูมิพล (www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th) โทร.0-2534-7000

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (www.vajira.ac.th) โทร. 02-244-3000

โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ (www.pmk.ac.th) โทร. 02-354-7600-28

โรงพยาบาลศรีธัญญา (www.srithanya.go.th) โทรใ 02-528-7800

สถาบันราชานุกูล (www.rajanukul.com) โทร. 0-2245-4603

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (www.smartteen.net) โทร. 0-2248-8999

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) (www.childrenhospital.go.th) โทร. 0-2354-8439

โรงพยาบาลตำรวจ (www.policehospital.go.th) โทร.0-2207-6000

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (www.vgh.go.th/home2) โทร. 0-2245-0663

นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (www.pranangklao.go.th) โทร.0-2528-4567

นครปฐม

โรงพยาบาลนครปฐม (http://nkpthospital.com) โทร. 034-258749

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (www.galyainstitute.com/home2) โทร. 0-2441-6100

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล (www.cf.mahidol.ac.th/index_th.php) โทร. 0-2441-0601

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ทุกวันพุธ, ศุกร์ (9.00 - 15.00 น.) (www.th.coj.go.th) โทร. 034-298-265

สมุทรสงคราม

โรงพยาบาลนภาลัย (บางคนที) (www.napalaihospital.com) โทร. 034-761-476

สมุทรสาคร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร (www.skh.go.th) โทร. 034-427-099

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (www.bphosp.or.th) โทร. 0-3441-9555

สมุทรปราการ

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (www.yuwaprasart.com) โทร. 0-2384-3383

 

ภาคกลาง

นครนายก

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ (www.medicine.swu.ac.th/msmc) โทร. 037- 395085 ถึง 6

อ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง (http://ath.in.th) โทร. 035-615-111

สระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี (www.srbr.in.th) โทร. 036-316-555

 

ภาคตะวันออก

ชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี (www.cbh.moph.go.th) โทร. 038-931-000

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (www.srkhosp.com) โทร. 0-3824-5700

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (www.bangkokpattayahospital.com) โทร. 0-3825 9999 หรือ 1719

ระยอง

โรงพยาบาลศูนย์ระยอง (www.rayonghospital.net) โทร.038-611-104

 

ภาคตะวันตก

ราชบุรี

โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ทุกวันพฤหัส (8.30 - 16.00 น.) (www.rajburi.org) โทร.032-719-600 ถึง 50

ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา (www.cco.moph.go.th) โทร. 0-3881-4375

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (www.srinagarind.md.kku.ac.th) โทร.043-244-701

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น (www.kkh.go.th/main.php) โทร. 043-336-789 ต่อ 2000, 1178

สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (www.icdne.go.th/index.php) โทร.043-910-770 ถึง 1

นครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาราช (www.mnrh.go.th) โทร. 044-235-000

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ (www.jvkorat.go.th) โทร. 044-342-667

บุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (hospital.moph.go.th/bureerum) โทร. 044-615-002

อุบลราชธานี

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (www.prasri.go.th)โทร. 045-312550ถึง 4

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (www.sunpasit.go.th/2012)โทร. 045-244973

อุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี (www.udh.go.th) โทร. 0-4224-8586, 0-4234-8888

 

ภาคใต้

กระบี่

โรงพยาบาลกระบี่ (www.krabihospital.go.th) โทร. 075-611-212

ภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (www.vachiraphuket.go.th) โทร. 076-237-237

ประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลหัวหิน (www.huahinhospital.go.th) โทร. 032-547-351

สงขลา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (hospital.psu.ac.th) โทร.074-455-000

โรงพยาบาลหาดใหญ่ (www.hatyaihospital.go.th) โทร.074-231-032

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (โรงพยาบาลประสาทสงขลาเดิม) (www.skph.go.th) โทร. 074-311-319

โรงพยาบาลสงขลา (www.sk-hospital.com) โทร.074-338-100

สุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (www.suansaranrom.go.th/PhP/html) โทร. 077-311-508

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (www.srth.moph.go.th) โทร. 077-284-231

ตรัง

โรงพยาบาลตรัง (www.tranghos.go.th) โทร. 075-218-988

นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (www.mnst.go.th) โทร. 075-343-405

โรงพยาบาลทุ่งสง (www.thungsonghospital.go.th) โทร. 075-411-044, 411-785, 410-100

 

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.cmu.ac.th) โทร. 053-941-300

โรงพยาบาลนครพิงค์ (www.nkp-hospital.go.th) โทร. 0-5399-9200

สถาบันพฒนาการเด็กราชนครินทร์ (www.thaichilddevelopment.com) โทร. 053-890-238-44

โรงพยาบาลสวนปรุง (www.suanprung.go.th) โทร. 053-908-500

พิษณุโลก

โรงพยาบาลพุทธชินราช (www.budhosp.go.th) โทร. 055-259-434

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (www.med.nu.ac.th/2008/nuh) โทร. 055-965-595

ลำปาง 

โรงพยาบาลลำปาง (www.lph.go.th) โทร.054-223 623ถึง 31

สุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทัย (www.skth.go.th) โทร. 055-612-189

เชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (www.crhospital.org) โทร. 053-711-300

ลำพูน

โรงพยาบาลลำพูน (www.lpnh.go.th) โทร. 053-510-020

อุตรดิตถ์ 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (www.uttaradit-hosp.go.th) โทร.055-411-084

นครสวรรค์ 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (www.spr.go.th) โทร.056-219-888

แพร่ 

โรงพยาบาลแพร่ (www.phraehospital.go.th) โทร. 054-533-500