ก.พ.12

รู้หรือไม่?

รู้หรือไม่?

 

 

 

 

 

เด็กที่เล่นเกมนานกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันในวันจันทร์-ศุกร์

จะมีโอกาสติดเกมมากว่าเด็กที่เล่นเกมน้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันประมาณ 3.5 เท่า

 

เด็กที่เล่นเกมนานกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันในวันเสาร์-อาทิตย์

จะมีโอกาสติดเกมมากกว่าเด็กที่เล่นเกมน้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันประมาณ 3.7 เท่า

 

ที่มา : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาหาปัจจัยป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุ่น 

         โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ

    

Comments

#1 12ชั่วโมงค่ะ -0-

12ชั่วโมงค่ะ -0-

#2 ผม เล่น ติด ต่อ กัน ถึง ตี 3

ผม เล่น ติด ต่อ กัน ถึง ตี 3 น่ะ คับ แน่ นอน ติด เกมส์ คับ ผม