มี.ค.12

8 ขั้นตอน สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

8 ขั้นตอน สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

 

 

 

 

 

 

 

8 ขั้นตอน สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

1. ควรจัดสภาพแวดล้อมและวิธีการเลี้ยงดูที่เหมาะสม จะทำให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายส่งผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาเซลล์สมองของลูกน้อย

2. สร้างความรู้สึกที่เป็นบวก เพราะจะทำให้ร่างกายหลั่งสาร Endorphin (เอนดอร์ฟีน) ลูกน้อยเกิดความสุข สมองเติบโตและเรียนรู้ได้ดี เช่น ขณะที่ดูดนมแม่ลูกได้สัมผัสความรักความอบอุ่นอยู่ในอ้อมกอดของแม่ทำให้ลูกมี ความสุข

3. ให้ลูกใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างสม่ำเสมอ เพื่อออกกำลังกายสร้างออกซิเจนให้สมองเชื่อมต่อปลายประสาทระหว่างเซลล์ ประสาทที่เรียกว่า Synapses ได้ดีขึ้น ช่วยให้ลูกจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี

4. สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ลูกน้อยเป็นวิธีง่าย ๆ ที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้สมองกระตุ้นความรู้สึกมุมบวกช่วยให้ลูกอารมณ์ดีเกิด การเรียนรู้ที่ดี

5. กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น คลาน เดิน วิ่ง ทำให้ร่างกายแข็งแรงดีต่อสุขภาพลูกแล้วยังส่งผลโดยตรงต่อสมอง (พบหลังการออกกำลังกาย) เพราะสมองได้รับออกซิเจนเต็มที่ทำงานได้ดี

6. ให้ลูกได้ทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อฝึกทักษะ สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และช่วยกระตุ้นให้สมองเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ มีการรับรู้ที่ดี

7. ให้ลูกสัมผัสอากาศบริสุทธิ์อยู่ในบรรยากาศของธรรมชาติเพื่อช่วยให้ลูกน้อยสด ชื่น แจ่มใส และอารมณ์ดี เท่ากับได้เติมพลังงานเพิ่มออกซิเจนให้กับสมองของลูกเช่นกันค่ะ

8. การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ที่ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวก็สามารถเติมพลังความรู้สึกดี ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับสมองของลูก