มี.ค.14

คู่มือดูแลลูกยุคไซเบอร์

คู่มือดูแลลูกยุคไซเบอร์

 

 

 

 

 

 

10 วิธี ดูแลลูกยุคไซเบอร์

1.สร้างวินัยและความรับผิดชอบตั้งแต่ยังเล็ก

ให้ลูกหลานเล่นเกมได้วันละไม่เกิน 1-2 ช.ม. และลูกต้องทำการบ้านหรือหน้าที่ของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเล่นเกม 

2.ลดโอกาสการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

จำกัดจำนวนเครื่องเล่นเกมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านให้มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนคนเล่น จัดวางเครื่องเล่นดังกล่าวในห้องรวมของครอบครัวแทนห้องนอนส่วน ตัวของลูก 

3.ใช้มาตรการทางการเงินช่วย

ไม่ให้เงินลูกมากจนลูกมีเงินเหลือไปซื้อเกมมากเกินไป ให้ลูกรับรู้ค่าใช้จ่ายของครอบครัว เช่น ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเล่นเน็ตหรือเล่นเกมที่บ้าน อาจให้ลูกช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายในส่วนของเขา 

4.ฟังและพูดดีต่อกัน

ฟังลูกพูดให้จบ ให้เกียรติลูก ไม่ตำหนิรุนแรง หรือเสียดสี ใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังอยากฟัง/ชื่นใจที่ได้รับฟัง น้อมรับข้อแนะนำไปปฏิบัติโดยไม่รังเกียจ ใช้ภาษาเดียวกับลูก เช่น ภาษาในเกม ภาษาแฟชั่นตามวัยของเขา

5.จับถูกมากกว่าจับผิด

หาข้อดีของลูกแม้เล็กน้อยก็ตาม คอยพูดชื่นชมและให้กำลังใจ มากกว่าจะขยันหาข้อผิด/ข้อด้อย และดุด่าซ้ำเติม 

 

6.ร่วมกำหนดกติกาอย่างเป็นรูปธรรม

บังคับใช้อย่างเข็มแข็งแต่อ่อนโยน เช่น ลูกอยากเล่นเกม 3 ช.ม. พ่อแม่ต้องการแค่ 1 ช.ม. ก็พบกันที่ 2 ช.ม. แบบนี้ลูกจะยอมรับมากกว่า และพ่อแม่ต้องอย่าใจอ่อน ให้ลูกปฏิบัติตามข้อตกลงโดยไม่มีการยืดหยุ่นหรือยกเว้น 

 

7.มีทางออกเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ ให้เด็ก

เพื่อให้เด็กค้นพบทางออกหรือความถนัดของตัวเองที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้รับความภูมิใจ เช่น กีฬา ดนตรี วรรณกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ 

8.สร้างรอยยิ้มเล็กๆ ในครอบครัว

พูดเรื่องตลกหรือเรื่องที่ทุกคนในบ้านฟังแล้วสบายใจ มอบของขวัญในโอกาสพิเศษ กล่าวชื่นชมกันด้วยความจริงใจ 

 

9.ควบคุมอารมณ์และสร้างความสุขเล็กๆ ในใจของพ่อแม่เอง

พ่อแม่ต้องมีความอดทนในการเลี้ยงดูลูก ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้โกรธหรือเสียใจมากเกินไปหากลูกไม่ได้เป็นอย่างที่หวัง การปรับปรุงลูกต้องใช้เวลา และพ่อแม่ก็ต้องสร้างพลังในตัวเองด้วยการมองเห็นคุณค่าในตัวเองและคุณค่าในตัวของลูก  

10.เิริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรา...ทันที

เปลี่ยนแปลงปัจจัยลบในบ้าน ลดการทะเลาะเบาะแว้ง เพิ่มปัจจัยบวก เช่น ให้เวลาทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน เปลี่ยนตัวเองให้ลูกเห็นตัวอย่างว่าลูกก็ทำได้เช่นกัน

คลิ๊กเลย

 

ขอขอบคุณ : นางสาวปรางธสุภรณ์ เชตุพล