มี.ค.22

เล่น "คอมพ์" ยังไงไม่ให้ "เตี้ย"

เล่น "คอมพ์" ยังไงไม่ให้ "เตี้ย"

 

 

 

 

 

ในปัจจุบันจะพบว่า ไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคใหม่จะเข้านอนดึีกเนื่องจากมีสิ่งเร้ามากมาย

ไม่ว่าจะเป็นการดูทีวี การคุยโทรศัพท์กับเำืพื่อนๆ การเล่นอินเทอร์เน็ตรวมถึง การเล่นเกมคอมพิวเตอร์  จึงทำให้เด็กๆ กินไม่เป็นเวลา นอนไม่เป็นเวลา ขาดการออกกำลังกาย ส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านความสูง

ควรทำอย่างไร? เด็กๆ จึงจะเติบโตสมวัย..

1. การนอน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ คือควรเข้านอนไม่เกิน 4 ทุ่ม และตื่นประมาณตีห้า หรือหกโมงเช้า

2. การกิน ควรเลือกรับประทานอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ควรรับประทานอาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือด

3. การออกกำลังกาย หากนั่งเล่นเกมนานๆ Growth Hormone ไม่หลั่งออกมากระตุ้นการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร

4. การปรับโครงสร้างร่างกาย ช่วยทำให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

5. สร้างแรงบันดาลใจ ให้ลูกมีความเชื่อว่าจะต้องสูง จะทำให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ

 

 

ขอขอบคุณ : น.พ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์