เม.ย.9

เอเชียซอฟท์ จัดเรทติ้งเกม ชูความเป็นผู้นำสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครอง

เอเชียซอฟท์ จัดเรทติ้งเกม ชูความเป็นผู้นำสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครอง

     บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับโครงการ @RATING จัดลำดับมาตรฐานแนะนำรูปแบบเกมออนไลน์ทั้งหมดของบริษัท ให้เหมาะสมกับผู้เล่นในแต่ละช่วงวัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นและผู้ปกครองที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกเกมที่เหมาะสมกับตัวผู้เล่นและบุตรหลาน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาเกมที่ถูกต้อง โดยในฐานะผู้นำตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีเกมที่อยู่ในเครือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ได้สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้มีโครงการต่างๆที่ช่วยกระตุ้น และให้ผู้เล่นเกมตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งเวลาในการเล่นเกมอย่างเหมาะสม เช่น การใส่ข้อความเตือนบนโฆษณาทุกชิ้น การจำกัดเวลาในการเล่นเกมแก่ผู้เล่นอายุไม่ถึง 18 ปีอย่างเคร่งครัด เป็นต้น สำหรับในปีนี้โครงการที่จัดขึ้นนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทาง เอเชียซอฟท์แสดงออกซึ่งความห่วงใยต่อผู้เล่นและสังคม โดยได้กำหนดมาตรฐานแนะนำเกมแก่ผู้เล่นในแต่ละช่วงวัย ดังนี้

 

 

Asiasoft Rating : 3+
        
เกม Rating ในประเทศไทย Rating ในต่างประเทศ
Audition 3+ All (เกาหลีใต้)
Ghost Online 3+ All (เกาหลีใต้)

 

Asiasoft Rating : 6+
 
เกม Rating ในประเทศไทย Rating ในต่างประเทศ
แฟชั่นดรีม 6+ -
FreeStyle Street Basketball 6+ All (เกาหลีใต้)

 

Asiasoft Rating : 13+
 
เกม Rating ในประเทศไทย Rating ในต่างประเทศ
แก๊งค์ซ่าส์ 13+ -
CABAL Online 13+ 12+ (เกาหลีใต้)
Camon Hero 13+ 15+ (เกาหลีใต้)
Elsword 13+ 13+ (เกาหลีใต้)
EverPlanet 13+ All (เกาหลีใต้)
Lost Saga 13+ All (เกาหลีใต้)
Ragnarok Online 13+ 12+ (เกาหลีใต้)
S4 League 13+ All (เกาหลีใต้)
SuperStar 13+ All (เกาหลีใต้)
Yulgang 13+ All (เกาหลีใต้)

 

Asiasoft Rating : 15+
 
เกม Rating ในประเทศไทย Rating ในต่างประเทศ
8 เทพอสูรมังกรฟ้า 15+ 13+ (จีน)
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออนไลน์ 15+ -
Aika Online 15+ 15+ (เกาหลีใต้)
Atlantica Online 15+ 19+ (เกาหลีใต้)
Dragon Nest 15+ 15+ (เกาหลีใต้)
Giga Slave 15+ 13+ (เกาหลีใต้)
Granado Espada 15+ 15+ (เกาหลีใต้)
Rohan Online 15+ 13+ (เกาหลีใต้)

 

Asiasoft Rating : 18+
 
เกม Rating ในประเทศไทย Rating ในต่างประเทศ
A.V.A 18+ All (เกาหลีใต้)
Counter-Strike ONLINE 18+ All (เกาหลีใต้)
Sudden Attack Season II 18+ 18+ (เกาหลีใต้)
TwelveSky 2 18+ 18+ (เกาหลีใต้)     โครงการนี้คาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้เล่นและผู้ปกครอง ได้เข้าถึงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปแบบและเนื้อหาของเกมออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีเกมออนไลน์ที่อยู่ในตลาด เป็นจำนวนมากและมีความหลากหลาย การออกโครงการ @RATING ของ เอเชียซอฟท์ ในครั้งนี้จึงถือเป็น การสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นครั้งแรกของวงการเกมออนไลน์ในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการให้บริการเกมออนไลน์และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆกัน