เม.ย.23

เกมช่วยเด็กที่ป่วยเรื้อรังให้อาการดีขึ้นได้

เกมช่วยเด็กที่ป่วยเรื้อรังให้อาการดีขึ้นได้

ผลการวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า การเล่นเกมไม่ได้ทำให้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง ก็มีงานวิจัยอีกหลายชิ้นไม่น้อยเช่นเดียวกันที่วิจัยเกี่ยวกับการเล่นเกม แล้วระบุว่า การเล่นวิดีโอเกม หรือ แม้แต่เกมคอมพิวเตอร์ ก็มีบางแง่บางมุมที่มีประโยชน์อยู่ มาดูว่ามีอะไรบ้าง

ข้อแรก การเล่นวิดีโอเกม สามารถใช้เป็นวิธีการเพื่อรักษาโรคเรื้อรังของเด็ก โดยผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ เมื่อปี 2512 ที่ผ่านมา ที่ศึกษาผลของการเล่นเกมที่มีต่อตัวเด็กที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อย่างโรคออทิสติก โรคหดหู่ และโรคพาร์คินสัน พบว่า เด็กเหล่านี้ที่เล่นเกมจะมีอาการต่างๆ ดีขึ้น เช่นมีการยืดหยุ่นดีขึ้น มีพละกำลัง และจิตวิญญาณในการต่อสู้ ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่า เกมสามารถไปกระตุ้นระบบประสาทในส่วนความรู้สึกทำให้เด็กที่ป่วยมีอาการดีขึ้น

ข้อสอง วิดีโอเกมจะช่วยให้เด็กก่อนวัยเรียนมีทักษะด้านเครื่องยนต์ที่ดีขึ้น อันนี้เป็นผลการวิจัยของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแดกิน ที่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทดลองกับเด็กก่อนวัยเรียน 53 คน พบว่า เด็กเหล่านี้ที่เล่นเกมอินเตอร์แอคทีฟจะมีทักษะในการควบคุมวัตถุเครื่องยนต์ที่ดีขึ้น ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นหรือไม่เคยเล่นเกมเหล่านั้น

ข้อสาม วิดีโอเกมช่วยลดความตึงเครียดและความหดหู่ ผลการวิจัยที่มีการเผยแพร่เมื่อปี 2552 ชิ้นหนึ่งระบุว่า วิดีโอเกม กลายเป็นช่องทางในการระบายอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยได้ ผู้ที่เล่นเกมที่เคยป่วยมีปัญหาด้านสภาพจิตใจ เช่นความเครียดและความหดหู่จะสามารถระบายความอัดอั้นตันใจและความรุนแรงออกมาผ่านทางการเล่นเกม และทำให้จิตใจดีขึ้น สภาวะตึงเครียดลดลง

ข้อสี่ เกมช่วยลดความเจ็บปวด ข้อนี้เป็นผลการวิจัยจากนักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่ระบุว่า การเล่นเกมไม่ใช่เพียงช่วยบรรดาอาการเจ็บป่วยทางอารมณ์ แต่ยังช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายมีอาการดีขึ้น สามารถบรรเทาความเจ็บปวดลงได้ด้วย

ข้อห้า วิดีโอเกมช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น ทั้งนี้ จากการวิจัยในห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการการมองเห็นออนทาริโอ มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ พบเรื่องน่าประหลาดใจที่ว่า ผู้ป่วยเป็นต้อกระจกจะมีสภาพการมองเห็นที่ดีขึ้นหลังการเล่นเกมยิงปืนมาระยะหนึ่ง

ข้อหก วิดีโอเกมช่วยทำให้ทักษะในการตัดสินใจดีขึ้น อันเนื่องมาจากวิดีโอเกมส่วนใหญ่ ผู้เล่นส่วนใหญ่จะต้องตอบสนองต่อการเล่นเกมอย่างรวดเร็ว และจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว โดยแผนกการรับรู้จากมหาวิทยาลัยโรเชวเตอร์ ในนิวยอร์ก พบว่า เกมเหล่านี้ทำให้สมองของผู้เล่นมีมีผลกับการตัดสินใจที่ดีขึ้นบนโลกแห่งความเป็นจริง

ข้อเจ็ด วิดีโอเกมทำให้คุณมีความสุขได้แม้จะมีอายุมาก โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา ทำการวิจัยเจาะกลุ่มไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุท่เล่นวิดีโอเกมทั้งเล่นมากและเล่นบ้างบางเวลา มีระดับความสุขที่สูงกว่า หรือมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า พวกที่ไม่ได้เล่นวิดีโอเกม แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า อะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้น หรือเกี่ยวพันกันอย่างไร

ผลการศึกษาวิจัยต่างๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการเล่มเกม ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะด้านหนึ่งด้านใดขึ้นมาได้มากกว่าการอยู่เฉยๆ แต่ไม่ได้เป็นข้ออ้างให้ใครต่อใครนำไปใช้เล่นเกมได้ตลอดเวลา ไม่เป็นอันทำอย่างอื่น

*ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือทำสิ่งอื่นใด หากมากเกินไปและไม่เป็นเวลา ย่อมส่งผลเสียแน่นอน ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้