พ.ค.15

Eco mom

Eco mom

 

       ในยุคปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญกับสภาวะวิกฤติ ทั้งจากอุณหภูมิสูงขึ้น อากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ น้ำท่วม ภัยแล้ง และฤดูกาลที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม แล้วอนาคตของลูกเราจะอยู่กันอย่างไร นี่จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องหันกลับมาใส่ใจและร่วมกันคิดค่ะ โดยมีข้อมูลดังนี้

 

       
       ใช้น้อย
       - ควรซื้อของใช้เฉพาะที่จำเป็น
       - ซื้อบ้านหลังขนาดปานกลางให้เหมาะสมกับที่ครอบครัวของตนเอง เพื่อลดรายจ่าย
       - มีเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฮเทคเท่าที่จำเป็น เพราะอาจจะกลายเป็นขยะพิษในอนาคต
       - ลดการใช้น้ำและไฟฟ้า 
       
       ลดการใช้พลังงาน
       - ใช้รถคันเล็กโดยเหมาะกับครอบครัว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
       - ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เพราะใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด
       - ควรเดินทางเท่าที่จำเป็น หรืออาจจะเพียงแค่บริเวณแถวบ้านของตนเอง
       - เดินทางโดยเครื่องบินเท่าที่จำเป็น เพราะเป็นการเผาผลาญน้ำมันและปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากกว่าพาหนะอื่นๆหลายเท่า
       
       ฉลาดใช้
       - เลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟ ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน อาหารปลอดสารพิษ อาหารปลอด GMO
       - เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       - ควรทานอาหารตามฤดูกาล หรืออาหารในท้องถิ่น
       - ลดการซื้อสินค้าสำเร็จรูป เพราะจะเพิ่มปริมาณของขยะพลาสติก
       
       ลดขยะ
       - ใช้ถุงผ้าจ่ายกับข้าว และงดรับถุงพลาสติก
       - เช็ควันหมดอายุของอาหารและของใช้ต่างๆ
       - ถุงพลาสติก ขวดแก้วที่ยังใช้ได้ ควรนำกลับมาใช้ใหม่
       - ของที่ยังใช้ได้ แต่ไม่ได้ใช้แล้วควรนำไปบริจาค
       
       ดังนั้น  อนาคตของลูกเราจะเป็นอย่างไร การใส่ใจสิ่งแวดล้อมของพ่อแม่ยุคใหม่สามารถช่วยได้นะค่ะ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามอ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้จากนิตยสารโมเดิร์นมัมฉบับเดือนเมษายนและจากเว็บไซต์ทางด้านล่างนี้ค่ะ

http://manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9560000046495