มิ.ย.25

สอนลูกเมื่อทำผิด

เด็ก สอน ทำผิด เลี้ยงลูก

เมื่อลูกทำผิดหน้าที่ของพ่อแม่คืออบรมสั่งสอนลูกเพื่อให้ลูกรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม เพื่อให้ลูกเกิดพฤติกรรมที่ดี อย่างไรก็ตามการอบรมสั่งสอนลูกพ่อแม่ควรอธิบายพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องให้ชัดเจนว่า เพื่อให้ลูกเข้าใจว่าสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบคือพฤติกรรมที่ลูกทำ มิใช่ตัวลูก เช่น บอกลูกว่า "แม่รักหนูนะจ๊ะ แต่แม่ไม่ชอบที่หนูตีน้อง" แทนที่จะบอกว่า "แม่ไม่รัก เพราะหนูเกเร" ซึ่งไม่ช่วยให้ลูกเข้าใจว่าเกเรคืออะไร และที่สำคัญการบอกย้ำถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีกับลูกบ่อยๆ จะทำให้ลูกเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่รักเขา

นอกจากนี้ยังทำให้ลูกมองภาพลักษณ์ของตนเอง ไม่ดี จนเกิดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางอารมณ์ตามมาอีกมากมาย