มิ.ย.27

“การติดเกม” คืออะไร... ?

ติดเกม เด็ก วัยรุ่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

การติดเกม หรือ (game addiction) เป็นอาการที่ผู้เล่นเกมจะเล่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ใช้เวลาไปกับการเล่นเกมจนไม่สามารถควบคุมตนเองให้หยุดพักจากเล่นได้ตามเวลาที่เหมาะสม ทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกและคนรอบข้าง ซึ่งมีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพกาย จิต สังคม และความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ เช่น การเรียน การงาน และภาวะครอบครัว จนหลายคนมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการโกหก ลักขโมย ดื้อ ต่อต้าน แยกตัว สัมพันธภาพกับคนในครอบครัวแย่ลง อารมณ์เสียง่าย หงุดหงิด ก้าวร้าว เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆตามมา โดยเด็กติดเกมในวันนี้ ทำให้ประเทศมีแนวโน้มที่จะเสียบุคลากรคุณภาพในอนาคตที่สามารถทำประโยชน์สร้างสรรค์มากมายให้กับสังคมไปอย่างน่าเสียดาย