มิ.ย.28

แค่ไหนถึงเรียกว่าติดเกม ?

เด็กติดเกม เล่นเกม คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ออนไลน์ พ่อแม่ลูก

แค่ไหนถึงเรียกว่าติดเกม ?

สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

1. หมกมุ่นกับเกมมาก สนใจแต่การเล่นเกม และเลิกทำกิจกรรมสนุกสนานอื่นๆ 

2. ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นตามเวลาที่กำหนดได้ ทำให้ใช้เวลาในการเล่นติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมง หรือเล่นนานขึ้นเรื่อยๆ

3. หากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่น จะต่อต้าน หรือมีปฏิกิริยาหงุดหงิด ไม่พอใจอย่างรุนแรง อาจถึงขั้นก้าวร้าวได้

4. การเล่นเกมมีผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็ก เช่น ไม่สนใจการเรียน ไม่อยากทำการบ้าน หนีเรียน หรือแอบออกจากบ้านเพื่อไปเล่นเกมข้างนอก ละเลยการเข้าสังคมหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว

5. เด็กบางรายอาจมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วย เช่น โกหก ลักขโมย (เพื่อนำเงินไปเล่นเกม) ดื้อ ต่อต้าน แยกตัว เก็บตัว และอื่นๆ

โดยสามารถเข้าไปทำ "แบบทดสอบการติดเกม" และ “แบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม”ได้ที่ www.healthygamer.net/quiz