ก.ค.2

เพราะ ‘ติด(เกม)’ ปัญหาจึงเกิด...

ติดเกม เด็ก วัยรุ่น นักเรียน พ่อแม่ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ปัญหาเด็กติดเกม

สุขภาพ สายตาสั้น น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยร่างกาย การทรงตัว การทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อทั้งมัดใหญ่มัดเล็กไม่ค่อยดี ตัวเตี้ย และลมชักกรณีเด็กมีความเสี่ยงเป็นโรคลมชัก

พฤติกรรมและอารมณ์ เด็กที่เล่นเกมหรือดูรายการทีวีที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวรุนแรง จะทำให้กลายเป็นเด็กขี้หงุดหงิด ใจร้อน โมโหง่าย และแก้ปัญหาโดยใช้วิธีรุนแรง อาละวาด มักใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หยาบคาย และกรณีที่เด็กติดเกมออนไลน์อาจมีนิสัยลักขโมยได้

สังคม มีปัญหาด้านการเข้าสังคม หลบตา ไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจ อาจใช้คำพูดที่ไม่ถูกกาลเทศะ หรือไม่เหมาะสม กลายเป็นเด็กหลีกเลี่ยงสังคมได้ 

การเรียน อาจโดดเรียน หนีเรียน หลับในห้องเรียนเพราะนอนไม่พอ ผลการเรียนตก ขาดความรับผิดชอบ ไม่ทำการบ้านส่งคุณครู เป็นต้น

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า ผลจากการ ‘ติด(เกม)’ ทำให้เกิดผลเสียกับเด็กๆมากมาย ซึ่งพ่อแม่สามารถจัดการกับพฤติกรรมติด(เกม)ของลูกได้ด้วยการจัดหากิจกรรมให้เด็กทำยามว่างและที่สำคัญต้องทำร่วมกับลูกด้วยจึงจะดียิ่งขึ้น...