ก.ค.4

ลักษณะเริ่มต้นของเด็กติดเกม

เด็กติดเกม ลักษณะเริ่มต้น พ่อแม่ลูก คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ลักษณะเริ่มต้นของเด็กติดเกม 

·        ใช้เวลาเล่นเกมนานขึ้นเรื่อยๆ หรือเล่นนานกว่าเวลาที่กำหนดให้เล่น

·        หงุดหงิด ดื้อ เถียง อารมณ์เสีย ก้าวร้าวเมื่อบอกให้เลิกเล่นเกม

·        เล่นเกมจนลืมหน้าที่ไม่ส่งงานตามกำหนด ขาดความรับผิดชอบ โดดเรียน หนีเรียน

·        เล่นเกมจนลืมเวลานอนมาง่วงนอน หรือหลับในเวลาเรียน

·        คบกับเพื่อนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกัน

·        หยุดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เคยชอบทำ หมกมุ่นอยู่แค่การเล่นเกมอย่างเดียว