ก.ค.10

จัดสมดุล Facebook Twitter กับลูกอย่างไรดี ?

Facebook Twitter สมดุล เกม อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ไอที ลูก เด็ก วัยรุ่น

Q : ตอนนี้อินเตอร์เน็ตกับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย คุณแม่สงสัยว่าลูกอายุ 8 ปีแล้วสามารถให้เขาเล่นเว็บไซต์ Facebook Twitter หรือ MSN ได้ไหม ? เพราะเวลาที่คุณแม่ใช้งานแล้วคุยกับเพื่อนๆ ลูกก็มักจะมาร่วมเล่นด้วย และหากให้ลูกเล่นแล้วควรดูแลลูกอย่างไรบ้าง ?

A : ยุคนี้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังที่เราเห็นกันในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของ Social Network ที่มีมากมายหลายรูปแบบ โดยนับเป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ คนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการมีทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่รุ่นเด็กไปจนถึงรุ่นคุณปู่ คุณย่าก็มี รูปแบบในการใช้งานบางครั้งเพื่อสื่อสารถึงกัน บางครั้งใช้เพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายจากลูกเล่นที่มีอยู่ใน Social Network นั้นๆ ไม่ว่าจะเล่นเกม ดูหนัง หรือฟังเพลง

หากมองถึงความจำเป็นในชีวิตประจำวันว่าควรให้บุตรหลานเล็กๆ ใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ ก็คงต้องดูที่วัตถุประสงค์ หากให้ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารติดต่อถึงกันเพื่อช่วยทำให้การติดต่อกันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็ไม่น่าเป็นห่วง แต่หากไม่ได้รับคำแนะนำหรือการดูแลอย่างใกล้ชิดเหมาะสม บุตรหลานอาจใช้สำหรับเล่นเกมหรือเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว ที่สำคัญคืออาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มบุคคลมิจฉาชีพ แก๊งหลอกลวงได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ดังนั้นหากอยากให้ลูกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ให้สมกับเป็นเด็กยุคใหม่ พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าเปิดโอกาสให้ลูกเล่นตามลำพังโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ถ้าจะเล่นก็ให้อยู่ในสายตา ส่วนการใช้เวลาก็ควรกำหนดให้เหมาะสม หากเป็นวัยประถมก็ควรจะอนุญาตให้เขาเล่นสักวันละ 1 ชม. หรือสัปดาห์หนึ่งรวมแล้วไม่ควรเกินวันละ 2-3 ชม. เพราะในวัยเด็กควรได้รับประสบการณ์รอบด้าน หากลูกเล่นจนติดและหมกมุ่นกับเทคโนโลยีก็จะทำให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้และขาดประสบการณ์ในเรื่องอื่นๆ ที่ควรจะได้รับในวัยนี้ได้

ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย