ก.ค.16

สื่อสารกับลูก...พึงระวัง !

สื่อสารกับลูก...พึงระวัง !

ข้อควรระวังในการสื่อสารกับลูก

- ไม่ควรใช้การพร่ำบ่น เพราะมีแต่จะเป็นการสร้างความน่ารำคาญมากกว่าการแก้ปัญหา

- ควรเลี่ยงใช้วิธีการห้ามหรือคำพูดที่ดูผูกขาด เช่น อย่า ต้อง ไม่ เป็นต้น แต่ควรใช้คำว่า "ควร จึง ถ้า" จะดีกว่า หรือง่ายๆคือควรใช้คำพูดในทางบวกนั่นเอง 

- ถ้าต้องการจะสั่งลูก ควรใช้วิธีการจูงใจหรือชักชวนมากกว่า ลูกจะได้ต้องการทำตามเอง มากกว่าการถูกบังคับ

- ไม่ควรมองลูกตนเองแต่ในด้านที่ผิด แต่ควรมองในด้านที่ลูกเรามีดีหรือถนัด และมีการชมเชยหรือให้รางวัลเป็นการตอบแทนบ้าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

- การตั้งกฎกติกาภายในบ้านควรมาจากความคิดเห็นของทุกคนในครอบครัว ไม่ใช่มาจากแค่ของพ่อและแม่เท่านั้น เพราะเด็กจะรู้สึกอึดอัดและไม่สามารถออกความเห็นได้

- ควรมองโลกในแง่ดี ไม่ด่วนสรุปปัญหาหรือใช้วิธีการในทางลบ เช่น การดุด่า ว่าทอ เป็นต้น แต่ควรให้เป็นการไต่ถามถึงความเป็นมาที่เกิดปัญหาด้วยเหตุและผล และพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่ลูกตอบอย่างตั้งใจ

- พยายามชวนลูกคุยและถามเรื่องราวเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน และสังคมภายนอกของลูก ทางที่ดีควรทำเหมือนกับเป็นทั้งพ่อแม่และเพื่อนให้กับลูกได้ยิ่งดี เพื่อเป็นการที่จะได้เข้าถึง เข้าใจ และพร้อมที่จะรับฟังเขาได้ทุกเรื่อง

- ไม่มีการใช้คำหยาบคายซึ่งกันและกันภายในครอบครัว นอกจากลูกจะเลียนแบบแล้วนั้น ยังจะทำให้ลูกเกิดความเคยชินจากที่บ้าน และออกไปใช้กับสังคมภายนอกต่อไป