ส.ค.5

ปัญหาเด็กติดเกม...ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและครอบครัวอย่างไรกัน ?

ปัญหาเด็กติดเกม...ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและครอบครัวอย่างไรกัน ?

ปัญหาเด็กติดเกม...ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและครอบครัวอย่างไรกัน ?

     ปัญหาเด็กติดเกมนั้น สามารถส่งผลกระทบได้ทั้งในส่วนตัวของเด็กเอง ครอบครัว หรือรวมไปถึงสังคมที่เด็กอยู่ ซึ่งมักจะเห็นเป็นสืบเนื่องยาวเป็นลูกโซ่เลยทีเดียว ถ้าเกิดปัญหากับส่วนใดแล้วนั้นก็จะทำให้ส่วนอื่นๆย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น เมื่อเกิดปัญหากับตัวเด็กย่อมส่งผลต่อความเครียดในครอบครัวได้ อาจทำให้เกิดเป็นสัมพันธภาพที่ขัดแย้งกัน นอกจากนี้การเล่นเกมของเด็กยังอาจเติบโตรุนแรงไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาและจะส่งผลต่อไปยังสังคมได้อีกด้วย

     โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนั้น คือ อาการทางกาย เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อต่างๆ ปวดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา บางรายมีความรุนแรงตามที่เห็นได้จากข่าวหนังสือพิมพ์ หรือข่าวในโทรทัศน์ก็ตามที ที่มีการเล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป จนเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เนื่องมาจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่มาจากการนั่งในท่าเดิมเป็นเวลาต่อเนื่องนานเกินไป ส่วนด้านอารมณ์และพฤติกรรมในเด็กนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ลดน้อยลง เช่น เรื่องการเรียน การทำการบ้าน อ่านหนังสือสอบ หรือแม้แต่กิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น และหลายรายที่มีประสิทธิภาพทางความคิดและสมาธิที่สั้นลง เพราะมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกม โดยจะแสดงท่าทีที่หงุดหงิด ไม่พอใจ หรือก้าวร้างออกมาได้ บางรายอาจต่อต้าน แยกตัว หรือมีการซึมเซร้าร่วมด้วยได้ และที่เป็นปัญหาสืบเนื่องไปถุงสังคม คือ การโดเรียน หนีเรียน และไปเล่นอินเทอร์เน็ตในร้านที่ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่ปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และอาจนำภัยมาซึ่งการก่ออาชญากรรม ลักขโมย โกหก และการไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ตามที่เด็กวัยนี้พึงจะมี นั่นเอง

     ส่วนปัญหาในครอบครัวที่เห็นได้ชัด คือ ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นแฟ้นต่อกัน มีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ โดยอาจเกิดจากการใช้อารมณ์ และไม่มีเวลาให้แก่กันของคนในครอบครัว เป็นต้น

     ส่วนในปัญหาของสังคมนนั้น คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการก่ออาชญากรรม ลักขโมย และอาจหมายรวมถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อหาเงินมาเล่นเกม เป็นต้น ทั้งหมดนี้ฟังดูแล้วน่ากลัวไม่ใช่น้อย หากเรายังคงมองข้ามปัญหานี้ไป การติดเกมในเด็กมีอยู่ในทุกพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย แม้แต่ในผู้ใหญ่เองก็ยังเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นกัน แต่จะทำอย่างไรล่ะ ให้เป็นการเล่นเกมอย่างเพลินเพลิน สนุกสนาน ไม่ให้โทษทั้งต่อตนเองและผู้อื่น หรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่า เล่นอย่างไรให้ "เกมสมดุล...ชีวิตสมดุล" 

     สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข และดูแลเด็กติดเกมได้ที่นี่ www.healthygamer.net และ www.facebook.com/healthygamer โดยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของพวกเรากันได้นะคะ ด้วยการแบ่งปันหรือร่วมแสดงคิดเห็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ของลูกหลานของเราต่อไป...

HealthyGamer