ส.ค.21

เทคนิคการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกน้อย

เทคนิคการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกน้อย

เทคนิคการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกน้อย

     คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกใช้เทคนิคการฝึกระเบียบวินัยที่เหมาะสมกับวัยของลูกน้อยด้วย เช่น การอธิบายเหตุผลกับเด็ก 1 ขวบ ก็คงจะไม่ได้ผลอะไรกับเด็ก เพราะยังไม่มีความเข้าใจ และพัฒนาการยังไม่ถึงกับช่วงนี้ เป็นต้น แต่วิธีการหรือเทคนิคที่เราจะแนะนำในวันนี้นั้นจะเป็นการดูแลลูกในเชิงบวกร่วมด้วย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแทบทุกวัย แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะกับเด็กแต่ละคนด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องสังเกตพฤติกรรมในตัวของลูกเราให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวลูก โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

1. การให้แรงเสริมเชิงบวก โดยเน้นถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่าพฤติกรรมที่ไม่ดี การได้รับความสนใจจากพ่อและแม่สำหรับเด็กนั้นถือเป็นสิ่งแรกและสิ่งสำคัญมากต่อเด็กที่เขามีความต้องการเป็นลำดับแรกเลยก็ว่าได้ ด้วยการที่ชื่นชมเด็กเมื่อเด็กทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เด็กยังคงมีพฤติกรรมแบบนี้ต่อไป

2. การเปลี่ยนไปทำสิ่งอื่นหรือเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อเป็นการชักจูงให้เด็กหันไปทำพฤติกรรมที่เหมาะสมแทนการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่ยากนักสำหรับคุณพ่อคุณแม่

3. การแนะนำหรืออธิบายด้วยคำพูดถึงสิ่งที่อยากให้เด็กทำ รวมถึงการให้เหตุผลที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านการคิด การตัดสินใจให้กับเด็กได้อีกด้วย หรือพูดง่ายๆ คือ การที่ให้เด็กทำตามกฎกติกาที่ตั้งไว้นั่นเอง

4. การแยกเด็กไปอยู่ลำพังในสถานที่ที่จำกัด เช่น มุมห้อง หรือห้องที่เงียบ ไม่มีเครื่องเล่นหรือของใช้ใดใดที่จะดึงความสนใจได้  เพื่อเป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความเพิกเฉยไม่ได้รับความสนใจ เมื่อตัวเองทำผิด และจะไม่กล้าทำพฤติกรรมเหล่านั้นอีก โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที และจะได้ผลดีกับเด็กที่อายุ 2 ปีขึ้นไป 

5. การกำหนดกฎกติกา ต้องพูดให้ชัดเจนและหากยังไม่เข้าใจควรอธิบายซ้ำจนกว่าเด็กจะเข้าใจตามกฎนั้นๆ

6. การลงโทษด้วยการจำกัดบริเวณ เป็นวิธีที่ได้ผลในเด็กโตและช่วงวัยรุ่น โดยให้เด็กอยู่เฉพาะที่ ไม่ให้เลยเขตที่กำหนดออกไป เช่น ห้องนอน หรือภายในบ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการลงโทษไม่ให้เด็กกลับไปในทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแบบเดิมอีก

7. การงดสิทธิพิเศษ ควรเป็นสิ่งที่เด็กชอบและต้องการ แต่ไม่ควรใช้วิธีนี้บ่อย ถึงจะได้ผลดี เพราะไม่เช่นนั้นเด็กจะรู้สึกไม่ดีแล้วอาจต่อต้านได้ หากใช้บ่อยเกินไป

     ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับการที่จะช่วยฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กเท่านั้น ควรจะค่อยๆเริ่ม ค่อยๆปรับ ให้เข้ากับรูปแบบของครอบครัวและตัวเด็กเอง เพราะทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเลือกให้กับลูกด้วยเป็นทางแรก ส่วนทางต่อมาก็อยู่ที่การประคับประคอง และการเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป  

     สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข และดูแลเด็กติดเกม รวมถึงเทคนิคการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี ได้ที่นี่ www.healthygamer.net และ www.facebook.com/healthygamer โดยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของพวกเรากันได้นะคะ ด้วยการแบ่งปันหรือร่วมแสดงคิดเห็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ของลูกหลานของเราต่อไป...

HealthyGamer