ส.ค.29

ทำอย่างไรให้วินัยยังคงอยู่..?

ทำอย่างไรให้วินัยยังคงอยู่..?

ทำอย่างไรให้วินัยยังคงอยู่..?

     เพื่อให้การฝึกระเบียบวินัยได้ผลอย่างต่อเนื่อง ควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ 

1. ควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก พ่อแม่ต้องมีความเข้าใจในตัวเด็ก และใช้การฝึกระเบียบวินัยเพื่อช่วยให้เด็กได้พัฒนาการตามศักยภาพของตนเอง

2. มีการสื่อสารกันระหว่างพ่อแม่และเด็กถึงวิธีการฝึกระเบียบวินัย ในกรณีของเด็กโตควรอธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่ต้องใช้ในการฝึก และสิ่งที่พ่อแม่คาดหวัง โดยเด็กโตอาจมีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องของรางวัลหรือผลที่จะตามมาจากพฤติกรรมของเด็กเอง

3. พ่อแม่ควรทำเป็นแบบอย่างให้เด็กเห็นก่อน เช่น การเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด เป็นต้น

4. วิธีการฝึกต้องมีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม ถ้าไม่ได้มีการติดตามผล หรือปรับพฤติกรรมที่ไม่ดี และให้แรงเสริมอย่างสม่ำเสมอ ผลที่ได้มามักจะไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ถ้ายอมให้เด็กทำพฤติกรรมไม่ดีขณะอยู่ในที่สาธารณะ พ่อแม่ควรทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเด็ก เช่น เด็กอาละวาด ก้าวร้าวเวลาที่ต้องการซื้อเครื่องเกมใหม่ ให้พ่อแม่ยอมตามได้แต่พอควรเพ่อเป็นระงับอารมณ์ของเด็ก ณ ตอนนั้น แ่ต่ทางที่ดีไม่ควรตามทุกครั้งเพราะเด็กจะเกิดเป็นความเคยชินและไม่รู้จักการเรียนรู้ถึงการถูกปฏเสธว่าคือสิ่งที่ไม่ดี และไม่ถูกต้อง เป็นต้น

5. เมื่อมีการลงโทษด้วยวิธีการต่างๆแล้ว เช่น การแยกเด็กไปอยู่ลำพัง การจำกัดบริเวณ หรืองดสิทธิพิเศษต่างๆแล้ว ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการลงโทษ ไม่ควรมีการตอกย้ำหรือสอนเด็กในเรื่องเดิมแบบซ้ำๆอีก เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกไม่พอใจ รำคาญ และอาจเบื่อกับการฟังสิ่งเหล่านั้น แล้วอาจไม่เชื่อฟังอีกก็เป็นได้ หรือถึงขั้นการออกห่างและไม่สนใจในคำสอนต่างๆอีกเลย 

6. พ่อแม่ควรเข้าใจในสิ่งที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ก่อนที่จะทำการฝึกในขั้นตอนต่างๆ และต้องมีความแน่ใจว่าเด็กมีความเข้าใจที่ตรงกันกับที่พ่อแม่ต้องการให้เขาทำแล้วจริงๆ เพราะบางครั้งความคาดหวังของพ่อแม่นี่แหล่ะคือสิ่งที่มากำหนดระดับความสามารถของเด็กที่มากเกินกว่าการที่จะเป็นตามอายุของเด็กที่เด็กจะทำได้

7. พ่อแม่ควรมองหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมไม่ดีของเด็กด้วย เช่น เด็กอาจหิว ง่วง หรือเหนื่อยอยู่ เป็นต้น โดยสาเหตุเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้ออ้างให้เด็กทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด เพียงแต่เด็กอาจยังไม่พร้อมในตอนนั้น ดังนั้้น พ่อแม่ควรให้ความเข้าใจเด็ก และหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อน เป็นต้น 

8. พ่อแม่ต้องมีเวลาพัก เวลาที่ได้อยู่กับลูกบ้าง หรือที่เรียกอีกอย่างว่า "เวลาคุณภาพ" และควรจะต้องมีมากขึ้นหากอยู่ในช่วงที่เด็กกำลังมีปัญหาเข้ามารุมเร้า เนื่องจากพัฒนาการในทักษะของการฝึกระเบียบวินัยนั้นต้องใช้ทั้งการฝึกฝน ใช้เวลา ความต่อเนื่อง และความพร้อมทั้งทางร่างกายและสภาวะทางจิตใจ โดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ ที่ควรตัดสิ่งภายนอกออกก่อน ให้เหลือไว้เพียงแต่การดูแลเด็กเท่านั้น หากนำเอาอารมณ์หรือความเครียดจากการทำงานเข้ามาปนด้วยแล้วล่ะก็อาจส่งผลโดยตรงต่อเด็กในการที่เด็กจะไม่สนใจและไม่ตั้งใจที่จะฝึกหรือปรับพฤติกรรมนั้นอีกเลย ดังนั้น พ่อแม่จึงควรระวังในข้อนี้ให้มากด้วย

     แล้ววันนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับทุกคนที่เข้ามาอ่านเคล็ดลับน่ารู้ของเราในหัวข้อนี้นะคะ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเราได้ที่นี่ www.healthygamer.net และ www.facebook.com/healthygamer เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตัวคุณเองและลูกน้อยของคุณ ^^