ต.ค.14

“คุณเป็นพ่อแม่ที่ส่งเสริมให้ลูกติดเกมหรือเปล่า?”

“คุณเป็นพ่อแม่ที่ส่งเสริมให้ลูกติดเกมหรือเปล่า?”

ลองสำรวจการใช้ชีวิตประจำวันของตัวคุณเองดูนะคะว่า “คุณเป็นพ่อแม่ที่ส่งเสริมให้ลูกติดเกมหรือเปล่า?”

  • ต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

     หลายครอบครัวที่เด็กมีพฤติกรรมติดเกมนั้นเป็นครอบครัวที่พ่อ แม่ ลูก อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ แต่ละคนให้ความสำคัญแต่กับสิ่งที่ตนเองสนใจ เหมือนตัวอยู่ใกล้กันแต่ใจไกลกัน ไม่ได้สนใจกันเท่าที่ควร ขาดเวลาที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน

  • ซื้ออุปกรณ์เล่นเกมให้ลูกเล่น โดยไม่ตั้งกติกาการเล่นเกมเอาไว้ก่อนล่วงหน้า

     การที่พ่อแม่ซื้ออุปกรณ์เล่นเกมให้ลูก โดยไม่ได้มีการตั้งกติกาการเล่นเกมไว้ก่อนล่วงหน้า ว่าอนุญาตให้เล่นเวลาไหน วันละกี่ชั่วโมง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะจะทำให้ลูกไม่มีวินัยในการเล่นเกม และอาจเสพติดเกมได้เลย

  • ปล่อยให้ลูกเล่นเกม เพื่อช่วยลดภาระในการดูแลลูก และจะได้มีเวลาส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น

     พ่อแม่หลายคนมีภาระงานมาก อาจมองว่าการปล่อยให้ลูกเล่นเกมนั้นช่วยให้พ่อแม่ได้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น อันนี้เป็นแนวคิดที่อาจก่อให้เกิดผลด้านลบตามมาได้ค่ะ เด็กและวัยรุ่นจำนวนมากที่ติดเกมส่วนหนึ่งก็มาจากการที่พ่อแม่ใช้เกมคอมพิวเตอร์เป็นเสมือนพี่เลี้ยงเด็ก มาช่วยทดแทนการดูแลจากผู้ปกครอง

  • คอยเอาแต่บ่นว่า จ้ำจี้จ้ำไช เรื่องการเล่นเกมของลูก

     การที่พ่อแม่ตำหนิต่อว่าเกี่ยวกับการเล่นเกมของลูกมักไม่ได้ผล และยังทำให้ลูกต่อต้าน ไม่พอใจ ที่พ่อแม่เอาแต่ดุแต่ว่า อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ พ่อแม่ควรลดการตำหนิต่อว่า และเอาจริงเอาจังตามกติกาที่ตกลงกันไว้

  • ใจอ่อน ผ่อนผันยอมให้ลูกต่อรองได้ง่ายๆ

     เด็กที่ติดพันอยู่กันการเล่นเกมมักจะมีข้อต่อรองเวลาพ่อแม่บอกให้เลิกเล่นอยู่เสมอ “อีกแป๊บนึงแม่ๆ…” เจอคำต่อรองแบบนี้ หากพ่อแม่ใจอ่อน ลูกก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าพ่อแม่ไม่เอาจริง และครั้งหน้าก็จะทำแบบเดิมอีก ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการรักษาระเบียบวินัยทุกอย่างในบ้านและของตัวเด็กเอง

  • ไม่เสมอต้นเสมอปลายในการควบคุมวินัยของลูก

     หากเอาจริงเอาจังกับกฎเกณฑ์เพียงชั่วครั้งชั่วคราวด้วยความใจอ่อนหรือความไม่มีเวลา สุดท้ายแล้วจะทำให้กฎเกณฑ์ไร้ความหมาย ไม่สามารถกำกับพฤติกรรมของลูกได้อีก

  • ขัดแย้งกันเองระหว่างผู้ปกครอง

     ในเวลาที่ลูกไม่เชื่อฟัง พ่อตามใจ แต่แม่ห้ามเด็ดขาด หรือ พอพ่อว่ากล่าวลูก แม่ไปให้ท้ายลูกด้วยความสงสาร เมื่อคนในครอบครัวไม่มีกฎเกณฑ์ให้เป็นไปในทางเดียวกัน ลูกก็จะเลือกเข้าไปอ้อนฝ่ายที่เป็นประโยชน์แก่เขามากที่สุด ซึ่งความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนี้อาจนำไปสู่ปัญหาตามมาได้ค่ะ พ่อแม่จึงควรมีจุดยืนร่วมกันที่จะรักษากติกาของบ้าน

 

     หากข้อความในหลายๆ ข้อนี้ ตรงกับพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่บ้านไหน ขอให้พึงระวังไว้เลยค่ะ ว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจมีส่วนทำให้ลูกน้อยของท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเกมได้เลยนะ จะ บอก ให้