พ.ย.20

17% ของเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ใช้มือถือทุกวัน

17% ของเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ใช้มือถือทุกวัน

131106_Kids_Media_Mashable

 
จากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ในสหรัฐอเมริกา
จากพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยไม่เกิน 8 ปี จำนวน 1,463 คน
พบว่า 17% ของเด็กวัยนี้ ใช้โทรศัพท์มือถือทุกวัน
 
หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ซึ่งเป็นอันดับที่ 4 จากการสำรวจ
โดยกิจกรรม 3 อันดับแรกที่เด็กๆ นิยมทำมากที่สุด ได้แก่
อันดับ 1 อ่านหนังสือ 60%
อันดับ 2 ดูโทรทัศน์ 58%
และ อันดับ 3 ดูสื่อจาก DVD 18% 
 
โทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้การติดต่อสะดวกสบายมากขึ้น
แต่ผู้ปกครองก็ควรพึงระวังการใช้งานของเด็กๆ ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันปัญหาการติดเกมหรืออินเทอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วยนะ
 
ที่มา Statista