ม.ค.30

ข้อดีของการเล่นเกม...เกมดีอยู่ที่มุมมอง^w^

ข้อดีของการเล่นเกม...เกมดีอยู่ที่มุมมอง^w^

 

 

 

 

 

เกมดีอยู่ที่มุมมอง

 

วันนี้ทีมงาน HealthyGamer ไปพบ infographic ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

จึงเก็บมาฝากค่ะ...

 

ขอขอบคุณ...

นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

By...JaH_K..S ^^