ม.ค.31

5 เคล็ด(ไม่)ลับ เล่นเกมอย่างไรไม่ให้เสียการเรียน

5 เคล็ด(ไม่)ลับ เล่นเกมอย่างไรไม่ให้เสียการเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infographic: 5 เคล็ด(ไม่)ลับ เล่นเกมอย่างไรไม่ให้เสียการเรียน

ลองไปอ่านกันเลยค่ะ...

 
ขอขอบคุณ...
 
นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
By...JaH_K..S ^^