ก.พ.27

ภาวะ(โรค)ทางสังคมออนไลน์ “Online Disinhibition Effect” หรือ “การสูญเสียการยับยั้งชั่งใจในโลกออนไลน์”

ภาวะ(โรค)ทางสังคมออนไลน์ “Online Disinhibition Effect” หรือ “การสูญเสียการยับยั้งชั่งใจในโลกออนไลน์”

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะ(โรค)ทางสังคมออนไลน์

“Online Disinhibition Effect”

หรือ “การสูญเสียการยับยั้งชั่งใจในโลกออนไลน์”

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วราวกับพลิกฝ่ามือ ไม่ว่าจะเป็นใคร จะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกไว้ด้วยกัน ทำให้เกิดสังคมใหม่ในโลกออนไลน์

สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อความคิดความต้องการของคนในสังคม ทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย โดยเฉพาะสิทธิการแสดงออกของประชากรในโลกออนไลน์หลายกรณีเป็นสาเหตุและที่มาของความรุนแรงที่มักปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครั้ง(1)

สิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ไม่ใช้ผลของสังคมออนไลน์ที่มีต่อสังคม หรือประเทศชาติ แต่เป็นผลที่มีต่อตัวเราทุกๆ คน ผลต่อพฤติกรรมของผู้เสพติดสังคมออนไลน์ ที่นักจิตวิทยาเรียกว่า ภาวะ(โรค)ทางสังคมออนไลน์ “Online Disinhibition Effect” หรือ “การสูญเสียการยับยั้งชั่งใจในโลกออนไลน์” อธิบายพอสังเขป ก็คือ ภาวะที่คนมีตัวตนในออนไลน์ก้าวร้าว/รุนแรงกว่าตัวจริงนั่นเอง ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่า ในเว็บสังคมออนไลน์ หรือในเว็บบอร์ดต่างๆ จะมีกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่จำนวนมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ

หลายเว็บไซต์ในต่างประเทศ เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งต่อสังคมแห่งการแสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์นั้นๆ หรือ ต่อตัวผู้แสดงความคิดเห็นที่ส่อความรุนแรงนั้นออกมาเอง ก็ได้เริ่มปิดส่วนของการแสดงความคิดเห็นหรือคอมเม้นท์ไป เช่น Popular Science(2) เป็นต้น

มีคนพยายามอธิบายเรื่องนี้ อย่างนักจิตวิทยา John Suler ตีพิมพ์งานชิ้นนี้ใน Pub Med ปี 2004(3) เสนอทฤษฎีว่า

มีปัจจัย 6 อย่างที่ทำให้คนมีอาการเช่นนี้ คือ

·การที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวทำให้บุคลิกตัวตนออนไลน์แยกจากตัวจริง (dissociative anonymity)

·การมองไม่เห็นหน้ากัน (invisibility)

·การไม่เป็นไปตามกันระหว่างตัวจริงกับตัวตนในออนไลน์ (asynchronicity)

·การมีแนวคิดและนิสัยในกลุ่มไปทางเดียวกันและยึดเป็นศูนย์กลาง (solipsistic introjection)

·การมีจินตนาการเบี่ยงไปจากตัวจริง (dissociative imagination) และ

·การ(คิดว่า)ปลอดจากเจ้าหน้าที่และกฎเกณฑ์ต่างๆ (minimization of authority)

เรื่องเสพติดสังคมออนไลน์เราก็เห็นมามากแล้วนะครับ แม้แต่ตัวเราเองก็อาจจะเป็นกัน และก็รู้ตัวกันอยู่แล้ว แต่สำหรับภาวะ(โรค)ทางสังคมออนไลน์ “Online Disinhibition Effect” หรือ “การสูญเสียการยับยั้งชั่งใจในโลกออนไลน์” เรารู้ตัวกันไหมว่าเป็นอยู่หรือเปล่า ?

หากรู้ตัวเองก็เป็นหรือมองเห็นคนอื่นๆ แสดงออกในลักษณะนั้น ก็อยากให้เรามองแบบเข้าใจ และยับยั้งชั่งใจตัวเองให้มาก พึงระลึกอยู่เสมอว่า สิทธิเสรีภาพในสังคมออนไลน์ นั้นก็ไม่ต่างจากสังคมแห่งความเป็นจริง เราได้มาก็ด้วยการไม่ไปบั่นทอนหรือทำลายสิทธิเสรีภาพของคนอื่น ควรระมัดระวังกันให้มากขึ้น

ที่มา และ บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

(1) ปัญหาสังคมโลกออนไลน์ เสรีภาพ ความขัดแย้ง และความเกลียดชัง, หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 22พฤศจิกายน 2555.

(2) Why We’re Shutting Off Our Comments, www.popsci.com, By Suzanne LaBarre, 09.24.2013.

(3) The online disinhibition effect, Pub Med, John Suler, 2004 Jun;7(3):321-6.

(4) THE PSYCHOLOGY OF ONLINE COMMENTS, www.newyorker.com, BY MARIA KONNIKOVA, OCTOBER 24, 2013.

 

ขอขอบคุณ คุณ Lo AxiOm ผู้เรียบเรียงบทความนี้มากๆค่ะ

 

..........*.............*........

ที่หยิบยกบทความนี้มา เนื่องจากค่อนข้างสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงอยากจะเตือนบุคคลที่เสพสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งในฐานะผู้ใช้สื่อและผู้รับสื่อตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ในโลกออนไลน์อาจมีประโยชน์ คือ ทำให้บุคคลแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงได้รวดเร็ว สะดวก ง่ายดาย แต่ในอีกมุมหนึ่ง การที่บุคคลเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายและไม่จำต้องแสดงตน หรือพบปะในสังคมที่แท้จริง การนำเรื่องเท็จ การใช้อารมณ์ การใส่ร้ายป้ายสีหรือความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆก็เกิดขึ้นได้เฉกเช่นเดียวกัน... 

ดังนั้น ก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ หรือ เป็นผู้รับข่าวสาร ก็อาจต้องคิดพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้มากและหาข้อมูลจากช่องทางหรือแหล่งอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจหรือความเชื่อใดๆ เพิ่มขึ้น ดีกว่า เมื่อเห็นเรื่องราวในสังคมออนไลน์แล้วเชื่อตามไปเสียหมด เราอาจกำลังถูกให้เชื่อตามสื่อที่เกิดจากอารมณ์ของผู้โพสต์ โดยปราศจากเหตุผลหรือข้อเท็จจริงก็เป็นได้ และพึงระลึกไว้เสมอว่า การแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น โดยข้อความนั้นๆไม่มีมูลความจริงนั้น เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก และผู้เสียหายอาจดำเนินคดีกับคุณได้นะคะ และแม้ว่า บนโลกออนไลน์อาจจะจับมือใครดมไม่ได้ แต่อย่าลืมว่า คนที่ทำนั้นรู้อยู่แก่ใจเสมอค่ะ อยากฝากให้ระวังเกี่ยวกับ ประเด็น การสูญเสียความยับยั้งชั่งใจในสังคมออนไลน์นี้ด้วยนะคะ ทุกๆคน ^w^

เราสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆได้บนสังคมออนไลน์ โดยส่วนตัวดิฉันว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เชียวค่ะ แต่อยากให้ยึดหลักของความสมดุล และอยู่บนความพอดี...

By JaH_K..S