เม.ย.9

เกมเมอร์มีสมองที่ต่างไปจากเรา...!!

เกมเมอร์มีสมองที่ต่างไปจากเรา...!!

 

 

 

 

 

Gamers Have Different Brains

เกมเมอร์มีสมองที่ต่างไปจากเรา...!!

8 April 2014 1:00 pm

Flickr/Photo by Steven Andrew Photography (CC BY-NC 2.0)

ดูเหมือนว่า เกมเมอร์น่าจะมีขนาดของสมองที่ใหญ่กว่าพวกเรา นักวิจัยพบว่า เวลาที่ใช้ในการเล่นวิดีโอเกมมีผลทางบวกกับความหนาแน่นของสมอง ใน Dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) และ left frontal eye fields (FEF)

โดย DLPFC เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการสิ่งต่างๆ ความจำในการปฏิบัติงาน (working memory) และกระบวนการวางแผน (planning) ส่วน FEF เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจ่อ/มองเห็นสิ่งต่างๆ (visual attention) และการเคลื่อนไหวของนัยน์ตา (voluntary eye movement) ซึ่งในการเล่นเกมนั้นใช้สมองทั้งสองส่วนนี้อย่างมาก จึงทำให้มีผลต่อการทำงานเชื่อมโยงของระบบประสาทในสมองตรงบริเวณนี้นั่นเอง ทั้งนี้การเชื่อมโยงดังกล่าวนั้น นักวิจัยไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การเล่นเกมนั้นเป็นผลให้ DLPFC และ FEFเพิ่มขึ้น แต่มองว่าอาจเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ทำให้ DLPFC และ FEFเพิ่มขึ้นได้

หากต้องการอ่านงานวิจัยชิ้นนี้เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ใน Positive Association of Video Game Playing with Left Frontal Cortical Thickness in Adolescents

+++

References... :)