เม.ย.18

“เช็คก่อนแชร์” เตือนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีสติ รู้เท่าทันกับอันตรายที่มาพร้อมกับโลกออนไลน์

“เช็คก่อนแชร์” เตือนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีสติ รู้เท่าทันกับอันตรายที่มาพร้อมกับโลกออนไลน์
 
          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีสติ รู้เท่าทันกับอันตรายที่มาพร้อมกับโลกออนไลน์ “เช็คก่อนแชร์” จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี ปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาทของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 
          นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทั้งในการทำงาน การสืบค้นข้อมูล ด้านความบันเทิง รวมทั้งเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยเฉพาะโปรแกรมเฟสบุ๊ค ที่เป็นที่นิยมกันมาก และเป็นอันตรายมากเช่นกันหากใช้ไปในทางที่ผิด ดังที่พบเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ ทั้งการหลอกลวงให้เสียทรัพย์ การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสร้างความเสื่อมเสียให้ผู้อื่น และเช่นกรณีล่าสุด ที่เด็กวัยรุ่นโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ไม่อยากอยู่ต่อไป และภาพได้ถูกส่งต่อออกไปเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์การกระทำ ท้าทายให้ลงมือกระทำจริงๆ จากผู้ที่รู้จักและผู้ไม่รู้จักผู้โพสต์ภาพ จนก่อให้เกิดการก่อเหตุกระทำอัตวิบากกรรมจริงๆ
 
          ขอให้ทุกคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีสติ รู้เท่าทันกับอันตรายที่มาพร้อมกับโลกออนไลน์ ที่สำคัญคือ “เช็คก่อนแชร์” จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี ขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาทของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ระบุว่า “ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
 
 
ข้อมูลข่าวและที่มา
 
ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์
Rewriter : วีระเดช คชเสนีย์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th