มิ.ย.6

ผลการศึกษาชี้ "พ่อแม่ติดมือถือ อาจส่งผลระยะยาวต่อลูก"

ผลการศึกษาชี้ "พ่อแม่ติดมือถือ อาจส่งผลระยะยาวต่อลูก"

 

          ผลการศึกษาล่าสุดซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Translational Psychiatry ชี้ว่า การที่พ่อแม่คุยโทรศัพท์มือถือบ่อยๆ อาจส่งผลต่อการพัฒนาสมองและพัฒนาการของเด็กทารกได้

          แพทย์หญิงทัลลีย์ บาแรม ศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ กายวิภาคและประสาทชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ทำการศึกษาหนูทดลอง โดยแบ่งแม่หนูและลูกหนูออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้อยู่ในกรงที่มีวัสดุไม่เพียงพอสำหรับทำรังหรือที่นอน และอีกกลุ่มมีวัสดุเพียงพอ พบว่าแม่หนูกลุ่มแรกต้องวิ่งวนไปรอบๆ กรงเพื่อหาวัสดุมาทำที่นอน ทำให้ลูกหนูถูกรบกวนและไม่ได้รับความใส่ใจเพียงพอเมื่อเทียบกับลูกหนูในกรงที่สอง

          เมื่อลูกหนูทั้งสองกลุ่มโตขึ้น ลูกหนูในกรงที่แม่ไม่ได้สนใจดูแลมีพัฒนาการด้านจิตใจและสังคม เช่น การเล่นรวมกับลูกหนูตัวอื่นๆ หรือสมดุลด้านอารมณ์ต่ำกว่าลูกหนูในกรงปกติอย่างเก็นได้ชัด

          ผลการศึกษานี้สามารถเชื่อมโยงกับมนุษย์ในแง่ของการที่แม่ใช้เวลากับทารก เนื่องจากทารกพยายามจดจำตารางเเวลาในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่จะได้กินอาหารหรือเล่นกับแม่ หากแม่ถูกดึงดูดด้วยเสียงเรียกเข้าหรือเสียงข้อความเข้า และหันไปหาโทรศัพท์แทนลูก ก็อาจทำให้ระบบการจดจำในสมองของเด็กรวนได้

 

ข้อมูล : time.com