ต.ค.14

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเช็คโทรศัพท์เฉลี่ยวันละ 221 ครั้ง

การเสพติดเทคโนโลยี : ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะเช็คโทรศัพท์โดยเฉลี่ยประมาณ 1,500 ครั้ง/สั

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเช็คโทรศัพท์เฉลี่ยวันละ 221ครั้ง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ตี       

 

            ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะเช็คโทรศัพท์โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1,500 ครั้ง ซึ่งทำให้เห็นว่าเราได้กลายเป็นผู้ที่เสพติดเทคโนโลยีไปแล้ว

            จากการสำรวจ เจ้าของสมาร์ทโฟนจำนวน 2,000 ราย พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เช็คโทรศัพท์วันละ 221 ครั้ง โดยเริ่มจากการ เช็คอีเมล์และเฟสบุ๊คทุกวันในเวลา 07.31 น. จากนั้นก็ตรวจสอบสภาพอากาศ อ่านข่าวสาร และติดต่อเพื่อนๆซึ่งบางครั้งทำสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะลุกจากเตียงเสียอีก

            จากการวิจัยโดย เทคมาร์ค แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้สมาร์ทโฟนใช้เวลาวันละ 1 ชั่วโมง 16 นาที ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาสมาร์ทโฟนในการทำงานวันละ 221 ครั้ง

            ผู้วิจัยยังพบว่า มีการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นโดยแทนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊ค ซึ่งมีการใช้ทำงานเพียงวันละ 140 ครั้ง

 

 อเล็กซานดร้า รักซ์กี้        

 ตีพิมพ์เมื่อ : 7 ตุลาคม 2014