ธ.ค.26

ใช้ smartphone มากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการ “Text Neck” (กระดูกต้นคอเสียรูป)

ใช้ smartphone มากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการ “Text Neck” (กระดูกต้นคอเสียรูป)

ใช้ smartphone มากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการ “Text Neck” (กระดูกต้นคอเสียรูป)

เวลาในแต่ละวันของเราหมดไปกับการใช้ smartphone เพื่อเล่นเว็บ ตอบ tweet ถ่ายรูป selfies และส่ง chat หากัน ซึ่งในขณะนี้มีการวิจัยศึกษาพบว่า การก้มลงไปเพื่อเล่น smartphone นั้นทำให้เกิดแรงกดลงบนกระดูกต้นคอของเราได้

การศึกษาพบว่า หากก้มคอลง 30 องศาเพื่อเล่น smartphoneจะทำให้เกิดน้ำหนักกดลงบนกระดูกสันหลังช่วงต้นคอ (cervical spine) ซึ่งเท่ากับทำให้คอเราแบกรับน้ำหนัก 40 ปอนด์ หากก้มคอลง 45 องศา คอจะแบกน้ำหนัก 49 ปอนด์ และเมื่อก้มลง 60 องศา คอจะแบกรับน้ำหนักถึง 60 ปอนด์ หรือเท่ากับ 27 กิโลกรัม หากเรามีพฤติกรรมก้มคอเล่น smartphoneอยู่เรื่อยๆ มันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บปวดถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดในที่สุด

ทีมของ Dr.Kenneth Hansrajเรียกลักษณะรูปร่างของ cervical spine ที่เสียรูปไปจากการที่คอต้องแบกรับน้ำหนักเป็นเวลานานว่า อาการ “Text Neck”

จริงอยู่ที่ว่า..แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ใช้เทคโนโลยีของโลกปัจจุบันอย่าง smartphone แต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงได้ ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกับกระดูกต้นคอของเรานั่นเอง

เรียบเรียงโดย Thitima P.