มี.ค.28

สมองของคนติดเกม VS สมองของคนติดยา

สมองของคนติดเกม VS สมองของคนติดยา

 

เมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัยทางการแพทย์ได้ทำการเปรียบเทียบภาพเอ็กซเรย์สมองของคนติดยาเสพติด กับคนที่ติดเกมออนไลน์ และผลที่ได้ก็คือ…

 

ได้รับผลกระทบแทบจะเหมือนกันทุกประการ….

ข้อมูลนี้สร้างความตื่นตะลึงให้แก่หนุ่มๆ สาวๆ ผู้ติดเกมออนไลน์เป็นอย่างมาก…

ทีมวิจัยของประเทศเกาหลีได้นำเครื่องตรวจจับการกระจายและปริมาณความผิด ปกติของสารเภสัชรังสีโพสิตรอน หรือที่เรียกว่า PET Scans มาใช้ตรวจสอบกลไกการทำงานของสมอง ทำให้พบว่า

สมองของคนที่ติดเกมนั้นจะได้รับผลกระทบในส่วน orbitofrontal cortex ที่ทำหน้าที่ช่วยในการแสดงออกของพฤติกรรมและอารมณ์ และในส่วน caudate nucleus ที่ทำหน้าที่ควบคุมความตึงตัวของกล้ามเนื้อและประสานการเคลือนไหว มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสมองของคนที่ไม่ได้เล่นเกมเป็นกิจวัตร

และเมื่อนำสมองของคนที่ติดเกมออนไลน์ (รูปบนด้านขวา) ไปเทียบกับสมองของคนที่มีอาการติดยาเสพติดประเภท โคเคน (รูปบนด้านซ้าย) ผลการทดลองกลับออกมาแทบจะเหมือนกันทุกประการ..

ซึ่งนักวิจัยก็ได้ออกมากล่าวว่า พวกเขาคาดหวังว่าผลการทดลองนี้จะช่วยให้บรรดาผู้ที่ติดเกมทั้งหลายหันมาสนใจ สภาพร่างกายของตัวเองให้มากขึ้น

แหล่งที่มา:  Sankakucomplex