มี.ค.19

iPad ทำให้ผู้ใช้ "ปวดคอ" ได้จริงหรือ?

iPad ทำให้ผู้ใช้ "ปวดคอ" ได้จริงหรือ?

iPad ทำให้ผู้ใช้ "ปวดคอ" ได้จริงหรือ?

 

คำเตือนที่ปรากฎในรายงานระบุชัดเจนว่า
"ผู้ใช้แท็บเล็ตอาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อการอยู่ในท่าทางที่ทำให้ต้นคอของผู้
ใช้ไม่อยู่ในท่าทางที่สะดวกสบาย
ซึ่งความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
และการออกแบบของแท็บเล็ตนั้นๆ" สำหรับทีมวิจัยหัวข้อดังกล่าวนำโดย Jack
Dennerlein นักวิจัยผลกระทบของสุขภาพที่มาจากสิ่งแวดล้อมจาก Harvard
School of Public Health กับกลุ่มอาสาสมัครชาย 7 คน หญิง 8 คน
ซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้"แท็บเล็ต" iPad 2 และ Motorola Xoom
ผลจากการใช้ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหวกับคลิปวิดีโอที่บันทึกพฤติกรรมการ
ใช้ของอาสาสมัคร 15 คนที่ใช้งาน"แท็บเล็ต"ใน 4 ลักษณะท่าทางการใช้

โดยในท่าทางแรกจะเป็นการใช้"แท็บเล็ต"ที่ไม่มีเคส
และใช้มือข้างหนึ่งถือมันวางไว้บนตัก ในขณะที่อีกมือหนึ่งใช้สัมผัสหน้าจอ
เพื่อใช้งาน ส่วนท่าทางที่สองจะเป็นการวาง"แท็บเล็ต"ที่มาพร้อมกับเคสของมัน
แล้ววางไว้บนตัก โดยผู้ทดสอบจะใช้งานพร้อมกันสองมือในการสัมผัสหน้าจอ
ท่าทางที่สาม แท็บเล็ตพร้อมเคสจะวางไว้บนโต๊ะ
โดยหน้าจอจะถูกยกขึ้นด้วยมุมแคบๆ และอาสาสมัครใช้สองมือในการใช้งาน
ส่วนท่าทางการใช้งานในแบบสุดท้ายเรียกว่า "table-movie"
ซึ่งจะเป็นการวางแท็บเล็ตที่ใส่เคสเรียบร้อยวางไว้บนโต๊ะ
โดยตัวเครื่องจะถูกยกให้มุมที่สูงขึ้นจนสามารถมองเห็นหน้าจอได้ชัด
ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรเลยกับหน้าจอ แค่นั่งดูหนัง หรือรายการต่างๆ เท่านั้น

ผลการทดลองนี้จะแสดงให้เห็นว่า
มุมก้มของศรีษะที่ทำกับคอของอาสาสมัครในการใช้งาน"แท็บเล็ต"ทั้ง 4
ท่าทางนี้จะแตกต่างกัน รวมถึงชนิดของอุปกรณ์ทีใช้ระหว่าง iPad และ Xoom
ผลปรากฎว่า จากการทดลองใช้งานร่วมกับเคสรูปแบบต่างๆ iPad
จะทำให้ผู้ใช้ต้องก้มคอ (ด้วมุมที่แคบ) มากกว่า Xoom
ซึ่งแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องก้มศริษะ
ในการใช้งานด้วยมุมที่แคบกว่า (อยู่ในท่าที่ฝืนธรรมชาติ) การใช้เดสก์ทอป
และโน้ตบุ๊ค จากใน 4 ท่าทางของการทดสอบ การใช้ iPad และ Xoom
ในลักษณะที่เรียกว่า "table-movie" จะอยู่ในท่าทางที่เป็นธรรมชาติที่สุด
(ไม่ต้องก้มคอมากเกินไป)

"ผลการศึกษาทำให้ได้คำแนะนำว่า ผู้ใช้ควรจะวางแท็บเล็ตบนโต๊ะมากกว่าตัก
เพื่อหลีกเลี่ยงการก้มคอที่ต่ำเกินไป
และใช้เคสที่สามารถยกหน้าจอด้วยมุมได้ชันมาก" นักวิจัยกล่าว
ซึ่งผลการศึกษาในปี 2009
มุมของระดับสายตาสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ควรอยู่ที่ประมาณ 45 องศา
หรือมากกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการตึงของกล้ามเนื้อที่เรียกว่า extensor
muscles (กล้ามเนื้อที่เหยียดได้) ของคอ
ทั้งนี้มุมมองระดับสายตาจะวัดจากเส้นปกติในแนวนอนเทียบกับระดับของหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต
แม้ผลการศึกษานี้อาจจะยังไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการ
แต่ปัจจุบันมีผู้ใช้แท็บเล็ตต่างๆ ทั่วโลกหลายสิบล้านรายแล้ว ซึ่งเชื่อว่า
ผลกระทบกับผู้ใช้จากการใช้งานลักษณะนี้ย่อมจะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

เว็บไซต์ในข่าว: metapress และ

http://www.arip.co.th/news.php?id=414776