มี.ค.19

รู้ทันลูก รู้ทันโลกไซเบอร์

รู้ทันลูก รู้ทันโลกไซเบอร์

รู้ทันลูก รู้ทันโลกไซเบอร์

การเลี้ยงลูกก็เหมือนกับแฟชั่นค่ะ ตกเทรนด์ไม่ได้เด็ดขาด เพราะเดี๋ยวนี้
ด้วยสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่วิ่งเร็วจี๊ดจ๊าด
ก็ทำให้การอบรมสั่งสอนลูกมีลักษณะซับซ้อนมากกว่าสมัยก่อนค่อนข้างมาก
ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต้องอัพเดตให้ทันเจ้าตัวดีอยู่เสมอค่ะ

เพราะชีวิตที่เร่งรีบ

         สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่างเร่งรีบมากค่ะ การเลี้ยงลูกก็เช่นเดียวกัน ทำให้เด็กๆ เหมือนถูกเร่งให้โตเร็วโดยปริยาย ซึ่ง
แตกต่างจากสมัยก่อนจะอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างค่อยไปค่อยไป
ปัญหาเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าวและใช้ความรุนแรงจึงไม่ค่อยมีมากนักเท่าสมัยนี้
ลองสังเกตดูค่ะ เดี๋ยวนี้ เด็กๆ ไม่พอใจอะไรสักหน่อย
ก็ใช้กำลังและความรุนแรงเป็นตัวแก้ปัญหาอย่างที่เราพบเห็นได้ตามข่าวอยู่
บ่อยๆ


            ดังนั้น
ควรให้เด็กได้มีโอกาสเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวอย่างดีๆ ทั้งจากพ่อแม่
และคนรอบข้างตัวเขา รวมทั้งการแสดงพลังทางรุกออกมาอย่างถูกวิธี เช่น
ระบายออกมาผ่านการเล่นกีฬา กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นบทบาทสมมุติ
รวมทั้งการเสริมแรงด้วยความชื่นชม โอบกอด
เมื่อลูกไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา


การใช้ชีวิตแบบวัตถุนิยม

เดี๋ยวนี้ เห็นเด็กแต่ละคน ติดเทคโนโลยี ติดแบรนด์ ติดวัตถุฟุ้งเฟ้อมากมาย
ซึ่งเรียกว่า ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ และพ่อแม่ส่วนใหญ่ ก็รู้สึกว่า
ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไร ใครๆ เค้าก็มีกันทั้งนั้น กลัวลูกมีปมด้อย
เพราะเพื่อนก็มีกันทั้งนั้น ซึ่งก็ไม่ผิดค่ะ
แต่เราจะทำให้ลูกเสพติดวัตถุไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า
ซึ่งของเหล่านี้มีได้ค่ะ แต่ควรให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม

ยกตัวอย่างเรื่องการให้รางวัลลูก เมื่อเรียนได้ดีหรือทำความดีอะไรสักอย่าง
ก็ไม่จำเป็นต้องให้เป็นวัตถุเสมอไปหรอกค่ะ
ควรเปลี่ยนพาไปเที่ยวแทนจะดีกว่า ถ้ามีของที่อยากจะได้จริงๆ
ก็อาจจะให้เงินแต่ต้องสอดแทรกให้เด็กได้มีความพยายามในการเก็บออมด้วย
คือพ่อแม่ให้จำนวนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งลูกต้องเป็นคนเก็บ
นอกจากเป็นการสอนให้รู้จักการรอคอยแล้ว
เมื่อได้สิ่งของมาเค้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี

เรื่องเพศ...ห้ามมองข้าม

            ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้
เด็กถูกกระตุ้นให้เรียนรู้และสนใจเรื่องประเภทนี้กันมาก
ซึ่งโดยลักษณะนิสัยของคนไทยแล้ว
ผู้ใหญ่มักจะไม่กล้าอธิบายเรื่องเหล่านี้อย่างเปิดเผยเท่าไหร่นัก
ทำให้เด็กต้องไปขวนขวยเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ซึ่งก็สวนทางกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้น สมัยนี้
เราจึงพบปัญหาเรื่องเพศที่ตามมาอย่างรู้เท่าไม่ทันการณ์ค่อนข้างเยอะ


         ซึ่งก็เป็นปัญหาที่มักถูกหยิบยกขึ้นมา
พูดถึงเสมอ ๆ สำหรับปัญหาในเรื่องเพศ เรียกว่า
เป็นปรากฏการณ์วัยรุ่นของไทยตั้งครรภ์จนเป็นแชมป์เอเชีย
เพราะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศอื่นในแถบนี้ด้วยกันค่ะ เรื่องประเภทนี้
พ่อแม่ควรรู้จักสื่อสารกับลูก
โดยหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจมาถ่ายทอดให้ถูกต้องตั้งแต่เนิ่นเลยจะดีกว่า

แหล่งข้อมูล

http://motherandchild.in.th/content/view/967/1/