พ.ค.20

ห้ามใช้มือถือ ช่วยนักเรียนดีขึ้น?

ห้ามใช้มือถือ ช่วยนักเรียนดีขึ้น?

     งานวิจัยดังกล่าวทำขึ้นในประเทศอังกฤษ ซึ่งโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวัยรุ่น โดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมายถูกทำขึ้นใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ เบอร์มิงแฮม ลอนดอน เลสเตอร์ และแมนเชสเตอร์ และเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2554 ทั้งนโยบายในการอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของแต่ละโรงเรียนและคะแนนสอบวัดผลระดับชาติ ผลปรากฎว่า หลังจากที่แต่ละโรงเรียนมีนโยบายห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ ปรากฎว่าคะแนนของเด็กวัย 16 ปีเพิ่มขึ้น 6.4% ซึ่งคะแนนดังกล่าวเทียบเท่ากับการเพิ่มวันเรียนอีก 5  วันต่อปีการศึกษา

     เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา วัยรุ่นชาวอังกฤษมีสัดส่วนถือครองโทรศัพท์มือถือสูงถึง 90.3% ของเด็กวัยรุ่นทั่วประเทศ ส่วนวัยรุ่นอเมริกันมีสัดส่วนถือครองต่ำกว่าที่ 73% ผลสำรวจยังบ่งชี้ประเด็นที่สำคัญอีกประการว่า สัดส่วนนักเรียนที่คะแนนดีขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ค่อยดีนัก นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า การอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในโรงเรียนเป็นอุปสรรคในการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ โดยคะแนนของเด็กที่มีผลการเรียนต่ำ ขยับสูงขึ้นเป็นสองเท่าของเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง และยังส่งผลดีต่อคะแนนของเด็กในกลุ่มที่ต้องการการเรียนเสริมและกลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่ต้องการการสนับสนุนอาหารฟรีด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็กในกลุ่มที่มีผลการเรียนในระดับที่ดีแล้ว การห้ามใช้มือถือไม่มีผลต่อคะแนนของเด็กกลุ่มนี้ เช่นเดียวกับเด็กวัยรุ่นในวัยเริ่มต้นที่ 14 ปี เนื่องจากเด็กวัยนี้ในอังกฤษยังไม่ค่อยใช้มือถือเท่าใดนัก 

     เริ่มต้นในปี 2554 ผลการวิจัยระบุว่าขณะนั้นยังไม่มีโรงเรียนใดที่มีนโยบายห้ามใช้มือถือ เนื่องจากความนิยมยังไม่แพร่หลาย ต่อมาในปี 2550 โรงเรียนกว่าครึ่งในอังกฤษเริ่มแบนไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน และในปี 2555 ปรากฎว่า 98% ของโรงเรียนในอังกฤษ ห้ามไม่ให้นักเรียนใช้มือถือ หรือฝากไว้ก่อนเข้าโรงเรียนและนำคืนเมื่อออกจากโรงเรียน 

     กรณีศึกษาดังกล่าว บ่งชี้ให้เห็นว่า ขณะที่เทคโนโลยีถูกมองว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนมากขึ้นนั้น ขณะเดียวกันก็อาจทำให้การเรียนถดถอยลงได้เช่นกัน

     โทรศัพท์มือถือนับเป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากประโยชน์ของมันในการเข้าถึงข้อความสั้น เกม โซเชียลเน็ตเวิร์กและโลกออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้ความตั้งใจในการเรียนลดน้อยลง แต่การใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม ก็อาจสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ในห้องเรียนมากขึ้น