ส.ค.28

รักวัวให้ผูก...รักลูกให้กอด

รักวัวให้ผูก...รักลูกให้กอด

 

ราชบัณฑิตคัดค้านข้อเสนอให้เปลี่ยนสุภาษิตจาก "รักวัวให้ผูก...รักลูกให้ตี" เป็น "รักวัวให้ผูก...รักลูกให้กอด" 

 

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์  เลขาธิการสภาการศึกษา  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัย เสนอให้มีการเปลี่ยนสุภาษิตที่ระบุว่า  "รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี"   เป็นสุภาษิตใหม่ "รักวัวให้ผูก รักลูกให้กอด"   เนื่องจากต้องการให้เปลี่ยนค่านิยมคำพังเพยนี้ใหม่ เพื่อเติมเต็มความอบอุ่นในครอบครัวให้มีมากขึ้น


 เลขาธิการสภาการศึกษา   ยังเผยอีกว่า   ศ.ดร.สชุาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ จะเสนอแผนดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆนี้  เพื่อกำหนดเป็นนโยบายดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป  โดยจะได้วางแผนการใช้งบประมาณสำหรับดูแลเด็กปฐมวัย ว่า จะใช้ดำเนินการจำนวนเท่าไหร่ หรือหากมีเรื่องเร่งด่วนจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อนก็อาจจะให้ใช้งบกลางแทน เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง  ส่วนงบประมาณจะใช้เท่าไหร่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องทำไปทำแผนมาก่อน เพราะส่วนมากศูนย์เด็กเล็กจะสังกัดอปท.และมีเด็กก่อนวัยเรียนจำนวนมาก  


"ที่ประชุมมีความห่วงใยถึงประเด็นการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-6 ปี  ซึ่งจะดำเนินการอย่างไรให้สิทธิของเด็กแรกเกิดเท่าเทียมกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสุขอนามัย  การศึกษา เพราะถือว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงอายุ 6 ปีมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตชาติด้วย จึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านการศึกษาและสุขอนามัย ตั้งแต่วัยเรียน รวมถึงการดูแลจากพ่อแม่และการให้นมบุตรเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  มีความประสงค์ที่จะให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำนโยบายเรื่องการศึกษาปฐมวัยไปปฎิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด"   นายเอนก กล่าว 

 

ทั้งนี้  สำหรับสุภาษิตที่ว่า "รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี "นั้น  เป็นคำสุภาษิตไทยโบราณที่ มีความหมายว่า  ถ้ารักวัวก็ให้ผูกล่ามขังไว้ มิฉะนั้นวัวจะถูกลักพาหรือหนีหายไป   ส่วนรักลูกให้เฆี่ยน ก็หมายถึงให้อบรมสั่งสอนลูกและทำโทษลูกเมื่อผิด แต่ดูเหมือนว่าพ่อแม่สมัยนี้เค้ามีสุภาษิตประจำใจใหม่นานแล้วว่า "รักวัวให้ผูก...รักลูกให้ไอแพด"

 

http://www.nationchannel.com/main/news/social/20120828/27828971/