ก.ย.3

ทำอย่างไรครอบครัวไม่เข้าใจการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก

ทำอย่างไรครอบครัวไม่เข้าใจการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก

ทำอย่างไรครอบครัวไม่เข้าใจการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก

การเลี้ยงดูลูกด้วยวินัยเชิงบวกเป็นการเลี้ยงดูที่ต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเห็นผล อีกทั้งยังเป็นเรื่องใหม่ที่คุณตาคุณยายไม่เข้าใจและไม่เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กดีได้ และประสบความสำเร็จ ดังนั้นคุณพ่อ-คุณแม่ที่ใช้วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกต้องมีความอดทนในการใช้วิธีนี้แล­ะไม่นำไปเป็นประเด็นเกิดการทะเลาะกับครอบครัวที่ไม่เข้าใจ แต่ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะผลที่เกิดกับตัวเด็กที่เราหมั่นเพียรเลี้ยงดู­ด้วยความรักและเข้าใจนี้จะแสดงผลที่งดงามออกมาเอง ทำให้ผู้ใหญ่ในบ้านหรือคนในครอบครัวอื่นๆเริ่มเข้าใจและหันมาใช้วิธีการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกในที่สุด 

การเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกต้องอาศัยการฝึกฝนลูกน้อยและหมั่นทำซ้ำๆ
 
       เลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกนั้นจะต้องอาศัยเวลาและการฝึกฝนลูกน้อย สามารถฝึกได้ทั้งกับเด็กที่เล็กมากประมาณ 3 เดือนไปแล้วซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะ ส่วนในเด็กประมาณ 6 เดือนขึ้นไปนับว่ามีความพร้อมมากขึ้น อาจใช้เวลาน้อยสักนิดในการฝึกฝนบางอย่าง เช่น การฝึกใช้ภาษามือ แต่ในส่วนของการฝึกฝนด้านอื่นๆเช่น ฝึกความอดทน การรอคิว การรู้หน้าที่ จะต้องใช้ความสม่ำเสมอในการฝึกฝนค่อนข้างเยอะและนานสักนิด หากคุณพ่อคุณแม่ละเลยในการฝึกฝนหรือเกิดท้อใจเลิกฝึกฝนให้กับลูกน้อยแล้วก็จะทำให้สิ่งที่เคยปฎิบัติมานั้นกลายเป็นความสูญเปล่าเพราะเด็กจะลืมและไม่ทำในที่สุด ดังนั้นเมื่อฝึกได้สักระยะคุณพ่อคุณแม่จะต้องยังคงฝึกฝนและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป จะทำให้เด็กคุ้นเคยและกลายเป็นพฤติกรรมติดตัวไปอย่างไม่ขัดเขิน 
 
การเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกเพิ่มสายสัมพันธ์รักในครอบครัว
 
      การแสดงออกซึ่งความรักของพ่อ-แม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเลี้ยงดูลูกน้อย ยิ่งกว่านั้นการพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ความรักระหว่างกันยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลี้ยงดูลูกได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดเป็นผลดีต่อตัวเด็กเองด้วย หากพ่อ-แม่ไม่เข้าใจจุดนี้และใช้วิธีเลี้ยงดูด้วยการบังคับ การขู่เข็นหรือใช้การตี จะทำให้ลูกปฏิบัติตามเพียงผ่านไปอันเนื่องมาจากความกลัว แต่ทุกครั้งที่เด็กถูกขู่ว่าจะโดนทำโทษเด็กจะรู้สึกขัดข้องในใจหรือเกิดความขัดแย้งในใจ ทำให้ความไว้วางใจต่อพ่อแม่และความใกล้ชิดที่มีต่อกันเกิดช่องว่าง การเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกคือการที่ผู้เลี้ยงดูเด็กหันมาใช้วิธีที่นุ่มนวล ใช้เทคนิคการพูดคุยและสร้างวินัยโดยไม่ไปทำร้ายจิตใจเด็ก และเป็นการสร้างวินัยให้เด็กอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกเด็ก เช่น การใช้เทคนิคเบี่ยงเบนพฤติกรรม