08 ต.ค. 2012 10:47
0 223
04 ก.พ. 2014 08:40
ในวันนี้ทาง HealthyGamer มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดอินเทอร์เน็ตมาฝากกันค่ะ…
0 201
22 ก.พ. 2012 17:06
ทำไม???เด็กติดเกม
0 199
ความรู้สึกต่อการติดเกม
22 ส.ค. 2013 11:29
ใครเลยจะรู้ว่าจริงๆแล้วเด็กที่ติดเกม หรือกลุ่มที่มีภาวะของการติดเกมแล้วนั้น พวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง...
0 191
21 พ.ย. 2012 15:05
เรากำลังพูดถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือเพื่อการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งมีผลต่อการนอนหลับ!!
0 153
03 ก.ย. 2012 12:00
พ่อแม่สมัยนี้ต้องตามเทคโนโลยีให้ทันลูก เพราะการปล่อยให้ลูกเล่นอินเทอร์เน็ตคนเดียว โดยไม่มีการควบคุมนั้นอาจส่งผลเสียต่อตัวเด็กได้ในหลายด้าน...
0 149