ก.ค.3

เปิดค่าย 3D DTAC DIGITAL-DETOX ติดอาวุธให้เด็กติดเกมซีซั่น 1

เปิดค่าย 3D DTAC DIGITAL-DETOX ติดอาวุธให้เด็กติดเกมซีซั่น 1

 

 

 

 

 

บทสัมภาษณ์พิเศษจากนิตยสารแพรวกว่าจะเป็น

Cyber Avengers Camp (Episode 1): Fight Back

จากประธานโครงการ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล

 

 

รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานโครงการจัดค่ายในครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแพรวว่า

“ผมทำค่ายนี้ด้วยใจที่อยากจะทำ” 

 

จำได้ว่าเคยเข้าไปขอสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มีทั้งตอบรับด้วยดี และปฏิเสธ กระทั่งได้คุยกับ คุณอุ้ม อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของดีแทค พบว่าจุดประสงค์ของผมสอดคล้องกับโครงการ Safe Internet ของดีแทค ที่ให้ความสำคัญและสนใจที่จะปกป้องเด็กและเยาวชนจากพิษภัยของอินเทอร์เน็ต จึงเป็นโอกาสดีที่เราได้ทำงานร่วมกัน พร้อมกับค่ายนี้ก็เปิดเป็นครั้งแรกเช่นกัน

อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกสารอีกหลายฝ่าย ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริษัท ไทยเพรซิเด้นท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเด็มได้ที่ นิตยสารแพรว ฉบับที่ 859 10 มิถุนายน 2558